Co to znamená, když na vás přistane beruška?

Příroda je štědrá se všemi druhy znamení, symbolů a mystických zpráv pro nás lidi.

Široká škála znamení je spojena s přírodními jevy a zejména se světem zvířat, který je bohatý a rozmanitý. Naši moudří předkové dobře znali znamení a řídili se mnoha věcmi, které nemohli ovlivnit. Obzvláště milovali berušky. Tento roztomilý hmyz vždy přinášel radost a příchod takového dítěte do domu byl považován za požehnání.

Beruška je považována za posla samotné Matky Boží. A mezi mnoha národy je uctíván jako posvátný hmyz, který chrání lidi před neštěstím.

To je důvod, proč často najdete červený hmyz na všech druzích šperků a oblečení. A ne bez důvodu, protože takové věci budou skutečným amuletem.

Beruška je mystický hmyz, který se vždy objeví pro něco dobrého. Není s tím spojeno jediné špatné znamení, ale pouze dobré a předznamenávající radostné události. Které přesně závisí na řadě faktorů.

Co takové setkání slibuje?

Znamení spojená s tímto poslem jsou velmi odlišná – jediné, co je spojuje, je to, že jsou všechna příznivá pro lidi. Obecně je třeba vzít v úvahu, kam dorazila, záleží na tom, jaké příjemné a dobré věci na člověka čekají.

1. Pokud vám roztomilá beruška přistane přímo na ruce, znamená to, že vás brzy čeká velké štěstí a splněný sen! Za žádných okolností byste to neměli odstraňovat; říkají: „Smete štěstí“.

Můžete jen čekat, až se připlíží a odletí, nebo si můžete něco přát a lehce fouknout, aby kráska vynesla váš sen do nebe a uskutečnila ho. Zní to dětinsky? Zkuste to a budete překvapeni, když se vaše přání splní!

2. Proč sedí beruška na oblečení? Znamení v tomto případě říká, že byste měli od svého milovaného očekávat příjemná překvapení. Velmi dobře se může stát, že na vás čeká dárek, nová věc nebo dobrá zpráva.

3. Pokud vám miminko sedne přímo na hlavu nebo se vám zaplete do vlasů, neodčesávejte je, jinak si vyděsíte štěstí! Taková událost předznamenává vaši čest, respekt ostatních a vynikající postavení.

Povznesete se ve společnosti, možná dostanete povýšení nebo něco podobného. V každém případě zažijete přechod do příjemnějšího a radostnějšího standardu bydlení.

4. Pokud host přiletěl do domu rodiny, kde ještě nejsou žádné děti, je to znamení, že můžete brzy očekávat své první dítě! Pamatujte, že beruška nikdy neletí k někomu domů a vždy přináší dobré zprávy na svých jasných křídlech.

Za žádných okolností by neměla být vykopána, tím méně zabita nebo zraněna! Tak se vzdáte svého štěstí a možná si domů přinesete i pohromu.

5. Pokud beruška navštívila dům, kde žije rodina s dětmi, je to velmi dobré znamení. Od této chvíle bude v rodině klid a mír, zmizí konflikty a nedorozumění a přijde harmonie a láska.

A pokud se host objeví v chladném období, kdy by se na hmyz zdálo příliš brzy, můžete počítat se zvláštním požehnáním, ochranou před vyššími silami a velkým štěstím.

READ
Lobelia Emperor Willy: pěstování květiny ze semen, pravidla výsadby a funkce péče, stejně jako fotografie rostliny

6. Proč vlétne beruška do pokoje nezadané slečny? To je pro lásku a velké štěstí v milostných záležitostech. Na dívku čeká romantické dobrodružství a čistá, zářivá láska je hned za rohem!

7. Pokud si host sedne na postel, slibuje to také harmonické rodinné vztahy mezi manželi, lásku a pevné pouto.

8. Zvláště šťastným znamením je objevit berušku se sedmi skvrnami na zádech. Nebuďte příliš líní spočítat, kolik černých teček je na křídlech hmyzu – co když jich je přesně sedm a čeká vás neuvěřitelně šťastný obrat?

Beruška je vždy poslem šťastných změn a příznivých obratů na životní cestě. Ať už navštíví kohokoli, vždy je to pro člověka jen dobré a laskavé znamení!

Můžete takovým znamením věřit nebo je považovat za prázdné pověry, ale musíte uznat, že věřit v taková dobrá a příjemná znamení není těžké, je to dokonce příjemné. A víra je mocným nástrojem pro přilákání štěstí do vašeho života!

Pamatujte, že i když nevěříte na znamení, nemůžete ublížit bezbrannému a zcela neškodnému stvoření. A naučte to své děti.

Pečujte o přírodu, věřte z celého srdce, že vás čekají šťastné zatáčky a čeká vás jen štěstí. A tak to bude, hlavní je o tom ani minutu nepochybovat! Autor: Vasilina Šerová

Mezi všemi živými tvory je známo nejvíce dobrých znamení o berušce, která si svým sladkým vzhledem a mírnou povahou vysloužila uctivý postoj k sobě. Předpokládá se, že neobvyklý hmyz žije v nebi a sestupuje na zem, aby lidem zprostředkoval vůli Boží.

znamení beruška

Známky o berušce

Pro své charakteristické zbarvení nelze berušku zaměnit s jinými plošticemi. Barevný hmyz vyvolává optimistické myšlenky u všech národů Evropy.

Pouze obyvatelé Asie jsou k tomuto hmyzu lhostejní.

V této části světa nejsou žádné známky o beruškách, pravděpodobně proto, že se tam tento hmyz nevyskytuje.

Pověry o berušce:

 • Němci tomu říkají brouk Svatá Panna nebo „Boží svíčka“.
 • Angličané tomu říkají Mary’s bird.
 • Argentinci tomu říkají kráva svatého Antonína.
 • Bulhaři ji uznávají jako „boží krásu“.
 • Lidé katolické víry obdarovávají tento hmyz mystickými dary.
 • Zástupci saských národů považují roztomilého brouka za nositele štěstí a za znamení nebeské přízně.
 • Francouzi jsou horlivými fanoušky amuletů v podobě roztomilého brouka. Takové amulety jsou nenahraditelné pro novorozence, které Boží stvoření chrání před zlým okem a varují před nebezpečím.
 • Ve střední Evropě si lidé spojují tento hmyz s Bohem, všechna znamení vyžadují pečlivý přístup k tomuto neobvyklému tvorovi.
 • Pohané považovali rudého brouka za posla Slunce.
 • Křesťané ctili berušku jako služebnici Panny Marie.
READ
Jak můžete ozdobit vnější stěny domu?

Existuje mnoho dobrých znamení o neškodném, krásném broukovi. Nositel Boží vůle slibuje svým vzhledem štěstí. Zabíjení posvátného tvora je zakázáno a je považováno za velký hřích. Každý, kdo poruší zákaz, může být zbaven přízně Fortuny. Můžete vidět berušky různých barev. Každý případ má své vlastní znaky:

 1. Žlutá je nositelkou štěstí, pozitivity, dlouho očekávaných změn.
 2. Červená s bílými skvrnami je znamením přijetí zprávy, která vás potěší.
 3. Černá s červenými skvrnami je vzácný druh (nevyskytuje se zde), znak úspěchu v podnikání.

Počet teček se dříve používal k posouzení věku hmyzu, ale dnes se objevil nový znak: kolik inkluzí je na křídlech viděného brouka, tolik příznivých měsíců se očekává za rok.

Samozřejmě, beruška se 7 body je nejpříznivějším znamením.

Musíte se zbavit hmyzu a popřát si štěstí a prosperitu. Ukázalo se, že takové věštění nestačilo a objevila se další znamení:

 • Chyba bez teček je novorozené stvoření, které předpovídá vzhled dítěte v rodině toho, kdo se s takovým živým tvorem setkal.
 • Se dvěma skvrnami – je symbolem štěstí v podnikání. Po takové schůzce byste měli přemýšlet o zahájení vlastního podnikání.
 • 7 teček – nejšťastnější brouk.

Bylo zjištěno, že Boží stvoření si vybírají pro život ty oblasti, které jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, což je známkou nepřítomnosti znečištění životního prostředí. Mnoho berušek na jednom místě je symbolem velké a přátelské rodiny a pro farmáře to znamená předzvěst velké úrody žita.

 • Být svědkem smrti berušky znamená katastrofu. Pestrobarevný hmyz se například chytí do sítě pavouků nebo pták napadne brouka. Musíte se pokusit zachránit hmyz – pak se lze vyhnout neštěstí.
 • Kousnutí od berušky může znamenat, že se jí nelíbila vaše vůně, nebo že o vás někdo šíří špinavé drby, aby vás obešel na cestě k dobré pozici.

Žlutá tekutina, kterou hmyz vylučuje, se nazývá želé. To je důvod, proč je hmyz nazýván „beruška“. Všechny národy věřily, že tento žlutý sliz je potravou bohů, a tak léčitelé začali používat mléko k léčbě bolesti zubů.

co znamená beruška

Proč beruška přistane na člověku?

Někdy se stane příjemná událost, která předpovídá štěstí v různých oblastech života. Pokud na vás přistane beruška, znamení nabývá různých významů podle toho, kde přesně okouzlující brouček skončí.

Na hlavu

Známky říkají, že jasný hmyz na čele je dobrým znamením pro práci. Očekává se kariérní rozjezd, pozitivní výsledek z nepříjemné situace v pracovním týmu a rychlý rozvoj vlastního podnikání.

Jakékoli potíže jsou nyní snadno překonatelné a nepřátelé nejsou děsiví. Hlavní věcí je nesmést „posla štěstí“ strachy k zemi, aby vás úspěch neminul. Je důležité, ve které zóně se chyba nachází:

 1. Cedule slibují setkání s opravdovou láskou lidem, kterým na tváři přistála beruška. Dostanou vytoužené nové dojmy nebo navázané vztahy zazáří novými barvami.
 2. Roztomilý hmyz na temeni hlavy představuje zajímavou práci pro manažera, vyšší stupínek na kariérním žebříčku nebo získání dovedností v oblasti řízení lidí.
 3. Chyba ztracená ve vlasech je signálem pro obchodníka: můžete aktivně rozvíjet svou podnikatelskou činnost.
READ
Co mohu udělat, aby bylo hovězí maso při vaření měkké?

Neděste „hosta“, zvedněte ruku – brouk vám vleze na prsty a odtud může „startovat“ nahoru.

Na ruce

Pokud vám beruška sedne na pravou ruku, čekají vás příjemné události (splní se vaše milované přání), na levém předloktí se změny dotknou nejcennější oblasti života – zdraví (znatelně se zlepší).

Další verze výkladu znamení. Ruka je lidský orgán, který je spojen s dosahováním zisku („držet v rukou“, „dávat do rukou“ a podobně).

Na druhou stranu se většina věcí dělá rukama, takže tato část lidského těla symbolizuje úspěch ve všech snahách. Pokud tedy beruška sedí na levé ruce, přináší to štěstí v oblasti financí, pokud je chyba umístěna na pravé dlani, zaručuje to úspěšné dokončení všech projektů.

S pomocí berušky přistávající na vaší ruce můžete věštit:

 1. Zeptejte se na své obavy a jemně foukněte broukovi pod křídla. Pokud vzlétne okamžitě, znamená to, že problém nebude dlouho vyřešen. Pokud „host“ zůstane sedět na ruce, přání se nesplní nebo jeho splnění bude chvíli trvat.
 2. Stejným způsobem můžete odhadnout počasí. Pokud vám malý červený brouček dlouho neslétne z dlaně, znamená to, že prší, okamžitě odchází – očekává se jasné počasí.
 3. Malý posel bohů dívce předpoví, kde bude očekávat zasnoubení. Chcete-li to provést, musíte před fouknutím na brouka požádat, aby ukázal směr. A když hmyz vzlétne, sledujte jeho let. Jakým směrem se beruška vydá, odtamtud budou muset dohazovači počkat. Pokud červený brouk zůstane sedět na dlani, nemůžete v blízké budoucnosti počítat s manželstvím.
 4. Pokud dívka drží berušku v sevřené pěsti (aby hmyz nerozdrtila nebo nepoškodila) a poté otevře dlaň, chování brouka ukáže její zasnoubení. Pokud hmyz letí doslova svisle nahoru, pak může ženich stát poblíž.
 5. Pokud vám beruška přistane na horní končetině, můžete ji požádat o pomoc při hledání vzájemné lásky. Už máš ten hmyz na ruce? Počítejte do 22. Pokud hmyz před dokončením počítání nevyletí nahoru, čeká vás slušný život a šťastná láska.

Díky delšímu držení nebeského posla na ruce se dívka může spolehnout, že jí brouček dá sílu, se kterou rychle najde svého ženicha.

READ
Co dělat, když se sousedé chovají k vašemu psovi špatně?

Beruška na rameni předznamenává radostné události, například setkání s přítelem nebo pomoc od osoby, která nebyla dříve považována za blízkou (rameno symbolizuje přátelskou podporu).

Lidová znamení kategoricky nedoporučují setřást Boží stvoření svou druhou rukou (takto můžete své štěstí oprášit vlastníma rukama).

Proč beruška přistane na člověku?

Aby se vaše přání splnilo, podle znamení musíte zvednout prst nahoru (hmyz dosáhne nejvyššího bodu a odletí). Další možností je opatrně přesadit štěnici na vysokou větev.

Na těle

Stává se, že beruška sedí na hlavě a pak se pohybuje oblečením nebo různými částmi těla. V takové situaci značky slibují různé události v závislosti na místě, kde se hmyz nachází:

 • Na hrudi – brzy najdete svou spřízněnou duši. Štěstí v lásce je zaručeno.
 • Na zadní straně – rychlé řešení dlouhodobých problémů.
 • Na noze – rychlé dosažení vašich cílů (pokud se chyba plazila na konec nohy). Pokud se hmyz zastaví uprostřed končetiny, neměli byste očekávat rychlé změny.

Pokud se chyba jen plazí po vašem oblečení, můžete očekávat příjemné překvapení od milované osoby. Můžete dostat dárek.

Známky o berušce v domě

Tento roztomilý hmyz nenajdete jen na ulici, ale potěší vás svými návštěvami i doma. Pokud beruška vletěla do bytu, znamená to dobrou energii v domácnosti. Obecně platí, že příznaky slibují velmi dobrou prognózu pro všechny členy rodiny, ale existují určité nuance interpretace.

Jasný hmyz, který letí do příbytku osamělého člověka, přináší pozitivní změny v životě majitele bytu.

Je možné, že samota brzy skončí – mládenec se seznámí se svou spřízněnou duší, nebo alespoň najde klid. Pokud beruška vletí do pokoje neprovdané mladé dámy, slibuje to osamělému člověku rychlý sňatek.

Beruška letící do manželské ložnice znamená posílení vztahu v páru a předpovídá šťastné manželství v lásce a vzájemné úctě. Vybledlé pocity vzplanou s novou silou, jakmile roztomilý brouček zamává červenými křídly.

Pokud v rodině ještě žádné dítě není, přináší nebeský posel radostnou zprávu o možném vzhledu miminka. Pokud jsou v domě již děti, budou žít přátelsky a šťastně.

Pokud beruška letí a sedí na dětské postýlce, znamená to, že dítě vyroste silné a silné.

Důležité je nenechat si ujít štěstí. V žádném případě hmyz nevyhazujte z domu. Podle legendy jsou tato roztomilá stvoření schopna rozlišit intonaci řeči, takže nezvyšujte hlas. Umístěte svého hosta na pokojovou rostlinu poblíž nezakrytého okna.

Hmyz opustí místnost sám, když to uzná za vhodné. Sluneční štěnici se také nevyplatí násilně chovat v domě, protože může zemřít hlady. Zabití berušky je velmi špatné znamení.

Pokud si všimnete Božího posla na stropě nebo stěně, připravte se na dobré zprávy:

 • Nemocný blízký nad nemocí zvítězí.
 • Nečekaně získáte dědictví.
 • Ztracená věc bude nalezena.
READ
Jak správně zasadit kukuřici do otevřeného terénu?

Pozitivní brouk nikdy nepřináší špatné zprávy, z jeho návštěvy je důvod se radovat. Pokud hmyz zanechá stopy své přítomnosti ve formě žluté tekutiny, je to velmi dobré znamení, které slibuje zlepšení zdraví. Mléko nebeské krávy se odedávna používá k mazání zubů k úlevě od silné bolesti.

Existuje mnoho znaků, které vysvětlují, proč beruška letí do domu v různých ročních obdobích. Například host v první polovině roku předpovídá pohodu, kariérní postup a úspěch v podnikání.

Na jaře

Roztomilá chyba, kterou do domu fouká jarní vánek, přináší dobré zisky a úspěch ve financích. Můžete bezpečně investovat peníze do zajímavých projektů, provádět vážné nákupy – budou úspěšní.

na co létá beruška?

V létě

Jasný hmyz v domě na vrcholu léta slibuje úspěch v práci. Můžete získat novou pozici, zajímavý úkol nebo velký bonus. Aby se vše splnilo, musíte brouka vynést na ulici do dlaně a zvednout ruku.

Čím rychleji beruška odletí, tím lepší bude vaše finanční situace. Chyba sedící na vaší ruce déle než jednu minutu varuje: budete muset vynaložit úsilí, abyste dosáhli zisku, a možná budete muset omezit výdaje.

Na podzim

V této době se berušky stále vyskytují na ulici. Pokud k setkání s broukem došlo uvnitř nebo mimo dům, je to dobré znamení: v rodině se vytvoří harmonické vztahy nebo se narodí dítě.

V zimě

V chladném počasí je beruška vidět pouze v domě. Zimní štěnice je skutečný zázrak. Tento jev v lednu – únoru předznamenává vzhled vítaného hosta (milovaného vzdáleného příbuzného) nebo se do domu nastěhuje mladá rodina. V chladném počasí nemůžete pustit Božího posla, musí se posadit na domácí květinu (možná hmyz dostane potravu v květináči).

Beruška jako talisman

Návštěva pestrého hmyzu u vás doma se rozhodně vykládá jako velké štěstí. Násilné zadržování živého tvora se velmi nedoporučuje. S podobiznou berušky si ale můžete vyzdobit svůj domov. Tento talisman můžete nosit s sebou, používat jako klíčenku nebo ozdobu na oblečení nebo účes.

Je důležité vědět, že síla a význam talismanu se liší v závislosti na počtu skvrn na zadní straně brouka:

 • 1 – přitahuje pomoc nebes v jakékoli snaze.
 • 2 – obklopuje harmonií, dává uspokojení.
 • 3 – dodává rozhodnost a obezřetnost.
 • 4 – zabraňuje výskytu negativních postav v domě (lupiči, zloději, nepřátelé).
 • 5 – pomáhá zvýšit inteligenci, zlepšit myšlení a identifikovat skryté schopnosti.
 • 6 – podporuje rozvoj, pomáhá při sebevzdělávání.
 • 7 je nejmocnější talisman, slibuje hojnost, štěstí a bezpečí.

Výrobky ve tvaru berušky jsou nejoblíbenější pro zdobení dětských pokojů, věcí a šperků. Takové talismany mají nejen silné magické vlastnosti, ale také vám zvednou náladu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: