Jak by měl být plynový kotel instalován v soukromém domě?

Instalace plynového kotle v soukromém domě: požadavky, pravidla a fáze instalačních prací

Plyn je považován za nejziskovější druh paliva z hlediska účinnosti. I když větev plynovodu není připojena k rekreační vesnici, mnoho majitelů venkovských domů používá plynové nádrže, které jsou z hlediska účinnosti nejčastěji výhodnější než jiné druhy paliva. V každém případě musíte znát pravidla pro připojení plynového kotle v soukromém domě, které přísně regulují všechny nuance instalace a provozu zařízení.

Moderní plynový kotel s automatizací je poměrně složitý systém, jehož instalace a odladění vyžaduje specializované znalosti Zdroj sovkalmykia.ru

Mohu si zařízení nainstalovat sám?

Stručně řečeno, instalaci plynového kotle v soukromém domě může provést každá osoba, ale uvedení zařízení do provozu – přejímku a testování by měli provádět odborníci z plynárenské služby, připojení plynového kotle v soukromém domě a provozovat jej bez jejich svolení je nemožné.

Nejspolehlivější je svěřit instalaci plynového zařízení kvalifikovaným zástupcům specializované organizace. Pouze oni budou schopni kvalifikovaně provádět nezbytnou práci v souladu s požadavky SNiP a zajistit bezpečný provoz zařízení. Kromě toho vždy kompetentní specialista pracuje na základě smlouvy, která uvádí, kdo, kdy a jaký druh práce byl proveden.

Hlavní typy plynových kotlů

Výrobci plynových zařízení nabízejí zákazníkům různé typy topných kotlů na modré palivo. Jsou určeny pro vytápění jakékoli plochy a podle typu instalace se dělí na podlahové a stěnové.

První z nich jsou výkonné, spolehlivé a odolné „vlajkové modely“ určené pro instalaci v domácnostech s nadprůměrnou metráží. Existuje pouze jedna společná nevýhoda těchto modelů – budou muset vybavit samostatnou místnost.

Nástěnné plynové kotle jsou vynikající alternativou pro malý soukromý dům: nepotřebují samostatnou místnost – taková zařízení jsou kompaktní a všestranná. Jejich instalace navíc neklade zvýšené podmínky na únosnost stěny – mezi kotlem a základnou je potřeba pouze vrstva nehořlavého materiálu.

Požadavky na kotelnu v domě

Pokud je výkon kotle větší než 30 kW, musí být instalován v samostatné místnosti. Všechny informace o tom, jak nainstalovat plynový kotel v soukromém domě, jsou uvedeny v normách SNiP, kde existují jasné požadavky na uspořádání kotelny pro topná zařízení poháněná spalováním paliva.

Kotelnu můžete umístit na půdu, do sklepa (suterénu) nebo jednoduše do samostatné místnosti domu. V tomto případě je povinným požadavkem volný přístup do místnosti, dostatečné osvětlení a uspořádání tuhé základny.

READ
Jaký je lék na kokcidiózu pro kuřata?

Kromě toho má instalace plynového kotle v soukromém domě následující požadavky na kotelnu:

 • objem minimálně 13,5 m³ u kotlů s výkonem 30-60 kW a nad 15 m³ u modelů s vyšším výkonem;
 • vhodný přístup k vybavení.
 • V jedné hodině větrání měla by zajistit trojnásobnou výměnu vzduchu;
 • stěny a podlahy vyrobeno z nehořlavého materiálu;

Důležité! Topné kotle jsou umístěny ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od hořlavých povrchů. A příčky splňují normu požární odolnosti RE1 45, to znamená, že musí odolávat otevřenému ohni po dobu 45 minut.

Požadavky na kotelnu v samostatné budově

Výhodou samostatné kotelny je zvýšená bezpečnost, snížená hlučnost a možnost využití uvolněné plochy k jiným účelům. Nevýhodou bude zvýšení nákladů na zařízení topného systému, protože bude nutné vytáhnout další tepelně izolovanou odbočku potrubí.

Přitom takové požadavky pro takové kotle jsou následující:

 • odděleně základy;
 • zabetonováno základna kotle;
 • nucený větrání, která by měla zajistit tři výměny vzduchu za hodinu;
 • splňující požadavky na velikosti kotelna;
 • instalace je povolena v jedné místnosti ne více než dva topná zařízení;
 • dveře do ulice by se měla otevírat směrem ven;

 • povrchy stěn a stropy jsou vyrobeny z nehořlavý materiál;
 • dostupnost okna s prolisem pro denní světlo a nouzové větrání – plocha okenního otvoru by měla být vhodná pro objem místnosti (0,03 m 2 na 1 m³);
 • dostupnost komínpokud je to pro instalované zařízení potřeba (u nástěnných zařízení s výkonem menším než 30 kW je povoleno vést koaxiální potrubí stěnou).

Ke kotli je také připojeno kanalizační potrubí, aby mohla být voda ze systému vypuštěna při jeho výměně.

Základní požadavky na komínové a ventilační potrubí

Místnost, kde je plynový kotel umístěn, musí splňovat potřebné požadavky, přičemž podle výkonu zařízení se reguluje nejen šířka a délka místnosti, ale také velikost ke stropu, která musí být minimálně 2 m.

V kotelně musí být instalováno odvětrávací potrubí, k tomu je určen otvor o průřezu minimálně 0,02 m 2 .

Umístění plynových kotlů souvisí s podmínkami instalace komína. Současně musí být přísně dodržovány parametry (výška, plocha kanálu) ve vztahu k instalovanému plynovému zařízení.

Velikost vnitřní části potrubí pro odvod kouře je stejná nebo mírně větší než u zařízení. Podle NPB-98 by uvnitř komínového otvoru měla být rychlost proudění vzduchu 15-20 m/sa takový tah lze zajistit při výšce komínové trubky asi 5 metrů.

Důležité! Kouř nesmí unikat do potrubí určeného k větrání. V kotelnách, které mají standardní odtah, musí k výměně vzduchu docházet z důvodu příchozího proudění z vnějšku místnosti a částečně i v důsledku jeho pronikání z přilehlých místností.

Plynový spotřebič v soukromém domě: požadavky a hlavní kroky instalace

Pro správnou instalaci jednotky je třeba nejprve prostudovat regulační dokumentaci a pravidla pro provádění těchto prací. Mluví o vlastnostech instalace plynových spotřebičů pro instalaci topného systému.

READ
Který kotel je lepší pro soukromý dům 50 metrů čtverečních?

Jaký typ kotle by nemusel být instalován, je bezpodmínečně nutné dodržet požadavky určitých norem a pravidel, jako jsou:

 • SNiP 41-01-2003 o vytápění, větrání a klimatizaci.
 • SNiP 42-01-2002 o rozvodu plynu.
 • SNiP 21-01-97 o požární bezpečnosti.
 • SNiP 2.04.08-87 o uspořádání kotelen.

Ustanovení SNiP obsahují všechny potřebné informace pro instalaci a spuštění plynového kotle Zdroj optolov.ru

V souvislosti s těmito podmínkami, abyste mohli nainstalovat plynový kotel v domě, musíte nejprve získat regulační akt, který dává povolení k provádění prací na připojení plynových spotřebičů. A ke specifikacím nákupu musíte podat žádost místní plynárenské službě, na kterou musíte do měsíce odpovědět.

Je důležité vědět! Technické podmínky jsou úřední povolení k provádění prací na instalaci plynového spotřebiče. Neoprávněná instalace plynového ohřívače bez specifikací je nezákonná a pro majitele domu nebezpečná.

Instalace kotle

Po vypracování projektové dokumentace a přijetí zákona s povolením k instalaci plynového kotle je instalována, která se provádí v několika fázích:

 1. Příprava pevného základu. Na podlahu se nalije betonový potěr nebo se položí plech. Kotel musí být instalován přesně rovnoběžně s podlahou.
 2. Připojení ke komínu a kontrola trakce.
 3. Připojování potrubí topného systému. V tomto případě je nutné nainstalovat jemný filtr, který se obvykle umísťuje do vratného potrubí před kotlem. A na obou stranách filtračního prvku umístit kulové ventily.
 4. Při instalaci dvouokruhového plynového kotle v soukromém domě je to nutné připojte jej k přívodu vody. Je žádoucí vložit přívodní potrubí shora a odchozí vedení – zespodu.
 5. Připojení na plynovod. To může provést pouze odborník na plynárenské služby.

Popis videa

Instalace plynového kotle je jasně zobrazena na videu:

Pravidla provozu

Pro bezpečné používání plynu je třeba dodržovat schéma připojení plynového kotle v soukromém domě. Kromě toho musí být následující podmínky:

 1. Za spuštění provoz kotle pouze při normální vlhkosti.
 2. Kontrola technického stavu specialisty plynárenského servisu alespoň jednou za rok.
 3. Nastavení filtru jemné čištění na vratném potrubí topného systému.
 4. přírodní nebo umělé větrání v kotelně.
 5. Korespondence tah v požadavcích na komínové potrubí (10-20 m/s).

V případě úniku neprodleně informujte pohotovostní plynárenskou službu.

Popis videa

O vlastnostech provozu plynových kotlů viz video:

READ
Jak skladovat lišky v mrazáku?

Údržba

Preventivní opatření pro běžnou kontrolu plynových kotlů zahrnují následující typy pracovních míst:

 • Kontrola kohoutků vnější a vnitřní plynovod (demontáž, mazání).
 • Kontrola termostatů na podlahové kotle.
 • Propláchnutí nebo výměna filtrační prvky.
 • Revize vstřikovače, kontrola těsnosti dvířek, chod zapalovače na stojacích spotřebičích.
 • Kontrola trakce v komíně.
 • Kontrola v zimě led u koaxiálního potrubí nástěnných kotlů.

Všechny součásti, které se během provozu opotřebovaly, musí být vyměněny.

K poznámce! Po dokončení opravy a před spuštěním otopné soustavy pracovník plynárenské služby zkontroluje těsnost všech spojů v potrubí. Obvykle se k tomu používá mýdlový roztok.

Kompetentní preventivní prohlídka nejen zvýší životnost používaného zařízení, ale také sníží spotřebu plynu.

Závěr

Na první pohled není instalace plynových kotlů v soukromém domě nejobtížnější, požadavky na dodržování norem a bezpečnost jsou vysoké. Instalace topného systému s plynovým kotlem vyžaduje znalost příslušných pravidel a předpisů a konečnou kontrolu a připojení by měli provádět výhradně odborníci na plynárenské služby. Důvěřujte profesionálům a pak vám bude plynový kotel věrně sloužit a poskytovat teplo a pohodlí ve vašem domově.

Avatar

Pokud nedodržíte požadavky na instalaci plynového kotle, mohou nastat problémy. Nejmenší z nich jsou legální. Například utratíte peníze a čas, ale plynárenská společnost nedá povolení k připojení k plynu. Existují i ​​závažnější – v důsledku porušení se výrazně zvýší pravděpodobnost požáru, výbuchu nebo otravy plynem.

Právník Kirill Vorobyov, generální ředitel advokátní kanceláře „Land Lawyer“, vám pomáhá dělat vše v souladu se zákonem.

Co byste měli vědět, pokud jste si ještě nekoupili daču

Pokud se teprve chystáte koupit pozemek a není na něj napojený plyn, zjistěte si, zda taková možnost vůbec existuje. I když je v blízkosti plynové potrubí, nemusí fungovat nebo nemusí být dostatečně výkonné, aby vytopilo váš domov. Například byla vytyčena před mnoha lety s očekáváním, že osada nevyroste. A zvýšení jeho výkonu stojí miliony rublů a trvá roky.

Někdy může být drahé přivést potrubí k vašemu pozemku, protože musí sledovat určitou trasu. Náklady na takovou práci mohou dosáhnout více než jednoho milionu rublů.

Před zakoupením pozemku byste měli udělat následující:

 1. Projděte se po ulici a zjistěte, zda jsou sousední domy napojeny na plyn.
 2. Kontaktujte Mosgaz společně s majitelem stránek, pokud jste z Moskvy, nebo místní pobočku Gazpromu, pokud žijete v jiném regionu. S jistotou vám řeknou, zda je potrubí funkční a zda je pro váš domov dostatek energie.
 3. Prostudujte si podklady a technické podmínky v chatové obci a podmínky pro získání požadovaného výkonu. Je také důležité pochopit, v jaké fázi plynofikace se obec nachází.
READ
Jak zalévat trávu, aby nerostla, lidové prostředky?

Schválení technických specifikací

Pokud je dacha zakoupena a plyn lze nainstalovat, je čas podat žádost plynárenské službě o schválení technických podmínek. Tento dokument dává žadateli právo zahájit instalaci a připojení topného zařízení k centrálnímu plynovodu.

Při podání žádosti musíte uvést sílu, kterou chcete získat. Tento údaj se vypočítá individuálně podle norem z SNiP 31-02-2001 a závisí na velikosti budovy. Pokud je místnost velká, provede se výpočet plynu: odhadne se plocha vytápění a vlhké prostory (koupelna, velký bazén). Neexistuje žádná pevná oblast, pro kterou je třeba provádět výpočty, záleží na situaci. Po schválení technických specifikací vám bude sděleno, zda potřebujete provést výpočet plynu. Je zohledněna přítomnost vyhřívaného podlahového systému a hlavního topení do sousední budovy na místě. Na základě toho je vybrán samotný plynový kotel.

Základní dokumenty, které budete potřebovat k odeslání přihlášky:

 1. Přihláška (formulář naleznete na stránkách regionálního provozovatele plynofikace).
 2. Pas.
 3. Dokumenty k pozemku (výpis z Jednotného státního registru nemovitostí).
 4. SNILS.
 5. Plná moc, pokud se na spojení podílí váš zástupce.

V různých regionech mohou být vyžadovány další dokumenty, například originál DIČ od finančního úřadu.

Proces schválení technických specifikací po podání žádosti může trvat několik týdnů.

Plán obsahuje umístění kotle, potrubí a všech přípojných bodů

Vytvoření projektu

Dalším krokem po schválení technických specifikací je vytvoření projektu. Je potřeba propojit vaše potrubí s plynovým potrubím, které povede na pozemek. Na území místa manipulujete s potrubím, mimo svůj pozemek – plynaři. Jen si představte situaci: vy jste nainstalovali potrubí na západě a plynaři nainstalovali své na východě. Projekt vám umožní vyhnout se tak nepříjemné situaci. Kromě toho je projekt povinným požadavkem na plynofikaci.

Hlavní částí projektu je plánové schéma, kde je vyznačeno umístění kotle, měřícího zařízení, plynovodů a také všech přípojných míst.

Součástí projektu jsou výsledky topograficko – geodetického průzkumu. Odborníci se dívají na to, jaké komunikace jsou pod zemí a zda bude možné nainstalovat potrubí, aniž byste se něčeho dotkli. To je však relevantnější pro velká města a mimo město nebo v rekreační vesnici stačí zavolat specialisty na plynárenské služby.

READ
Co zasadit k Hydrangea Annabelle?

K vytvoření projektu je nutné zapojit specializovanou organizaci, která má členství v samoregulačních organizacích (SRO). Firma vybraná k provedení prací musí být zapsána do Jednotného registru informací o členech SRO. Kontakty na organizace najdete v Gazpromu nebo Mosoblgazu.

Dále spolu s hotovým projektem a žádostí o jeho posouzení se musíte obrátit na místní úřad pro plynárenské služby a přiložit následující dokumenty:

 • Technický průkaz (součástí plynového kotle).
 • Kopie oficiálního návodu k obsluze kotle.
 • Dokument potvrzující shodu konkrétního zařízení s bezpečnostními požadavky. Musí být vystaven spolu s doklady k plynovému kotli.
 • Dokument s výsledky topografie.

Topografii lze udělat za týden. Vytvoření projektu bude trvat několik týdnů a schválení další měsíc.

Shrnuto: získáme schválení technických podmínek, provedeme polohopisnou studii a zkoordinujeme ji, vytvoříme projekt a schválíme jej. Nyní můžete zahájit stavební a instalační práce.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: