Jak hluboká by měla být studna v soukromém domě?

Hloubka studny pitné vody: typy studní a hloubka vodonosných vrstev

Při nákupu soukromého domu nebo letní chaty je první prioritou instalace vodovodního systému. Pokud v blízkosti vede hlavní síť, můžete do ní odříznout větev, ale nejčastěji musíte provrtat půdu pro instalaci vodovodního systému. V tomto případě musíte vědět, jaká by měla být hloubka studny pro pitnou vodu.

Studna na pitnou vodu

K vrtání studny potřebuje majitel znát hloubku.

Hloubka studny: na čem závisí

Než začnete připravovat projekt vodovodního systému, musíte vědět, jaká kritéria ovlivňují vrtání studny a jaká by měla být její optimální hloubka.

Chcete-li to provést, musíte zvážit:

 1. Hloubka vodonosné vrstvy. Tuto hodnotu lze určit pomocí zkušebního vrtání nebo po provedení geodetických prací pro analýzu území.
 2. Účel. Pro jednoduché zavlažování není nutné dosáhnout nižších vodonosných vrstev instalací habešské studny, ale pro pitnou vodu budete muset hledat vodu, jejíž kvalita bude splňovat požadavky předpisů.
 3. Terén. Mezi rysy patří také zemský profil: na rovinatých oblastech nelze vodu najít tak hluboko, zatímco kopcovité oblasti budou vyžadovat vrtání v nejnižším bodě – prohlubni.
 4. Požadovaný objem vody nebo průtok. Toto je množství vody čerpané za jednotku času, nazývané produktivita studny. Například pro zavlažování stačí vzít v úvahu spotřebu vody 0,5 m³/h a pro písčité vrstvy se průtok zvýší na 1,5 m³/h.

U artéských studní může objem dosáhnout 4 m³/h.

Hloubka vrtání: jak zjistit

Tato hodnota se stanoví po určení struktury zvodnělé vrstvy. Protože se charakteristiky hloubky podzemní vody mohou ve stejné oblasti lišit, je nutné provést několik zkušebních vrtů.

Další možností, jak určit hloubku vodonosné vrstvy, je analýza vegetace – kořeny rostlin nám umožňují posoudit rozložení půdních vrstev.

Abyste mohli začít vrtat, musíte znát strukturu vodní vrstvy.

Testovací práce mohou být základní prací a odkazovat na jednu z osvědčených metod pro stanovení hloubky kapaliny. V tomto případě, když se objeví navlhčená vrstva písku, lze proces zastavit: kanál se naplní vodou, poté se odčerpá a tím se určí průtok budoucí studny.

Pokud získané indikátory splňují požadavky vlastníka lokality, pak se vrtání zastaví a nainstaluje se studna. V opačném případě se vrt dále rozvíjí, dokud není dosaženo další zvodnělé vrstvy. Když je voda přijímána, musí být odebrána pro analýzu, aby se zjistilo, zda je zdroj vhodný k pití.

Při provádění procesu vrtání je třeba pamatovat na to, že některé typy studní podléhají povinné registraci. Habešské a pískové studny však lze využívat bez povolení.

vodonosné vrstvy

Mohou se lišit v závislosti na hloubce a typu kapaliny. Před vrtáním je proto nutné si ujasnit, k jakým účelům bude voda sloužit.

Existují 4 skupiny vodonosných vrstev:

 1. Verchovodka. Hloubka je 3-7 metrů. Takovýto zdroj lze použít pouze pro technické potřeby, protože extrahovaná kapalina je zakalená nečistotami a pískem.
 2. Střední vrstva neboli podzemní voda. Leží v hloubce 10-20 m. Svou přirozenou filtrací mohou být vhodné k pití, zde je však stále nutné instalovat čistící filtry, aby se používaná voda zbavila zdraví škodlivých nečistot.
 3. Spodní vrstva nebo mezivrstva je považována za nejčistší ze všech ostatních. Hloubka této vrstvy je 25-50 m. V některých případech, v závislosti na terénu, může třetí vodonosná vrstva probíhat v hloubce až 60 m a může být použita pro vybudování pitné studny.
 4. Artézská vrstva. Vyskytuje se v hloubce 50-70 m a níže a je zdrojem zdravé pitné vody.
READ
O nejlepších odrůdách panicled phlox: vlastnosti, výsadba, péče

Typy vodonosných vrstev

Jasný příklad typů vodonosných vrstev.

Riziko kontaminace vody je vždy přítomné a zvyšuje se v období jarních povodní. Proto je nutné výslednou vodu analyzovat, abychom ochránili tělo před otravou.

Druhy studní

Tento autonomní přívod vody může být prezentován ve třech typech: horní, střední a dolní.

No typ (jméno) Hloubka, m Aplikace
Verchovodka, neboli habešská studna 8-13 Domácí a technické potřeby (vaření, zalévání areálu)
Dobře pro písek 15-30 potřeby domácnosti
Artézský 15-50 Pitná voda

Mezi rysy habešské struktury patří zabránění vstupu kapaliny do zdroje z horní vrstvy.

Druhý typ studny je konstruován šnekovým vrtáním a je vhodný pro celoroční provoz. Průchod kapaliny pískovou vrstvou je považován za filtraci.

Jaké druhy studní existují?

Artézská studna je považována za nejčistší a nejzdravější pro pití, protože kapalina je nasycena jódem. Při včasné údržbě bude provozní doba delší než 50 let.

Kromě výše uvedených jsou zde i vodní zdroje na štěrk a vápenec. Oba vyžadují instalaci dalších filtrů pro čištění kapaliny, ale voda z nich vyrobená bude čistší než ze studny na písku: přírodní filtry odstraňují nečistoty plynů, kovů a písku.

Fáze uspořádání

Postavit studnu na vaší letní chatě je docela jednoduché, pokud budete dodržovat následující technologii:

 1. Určete vlastnosti půdy.
 2. Vyberte typ (způsob) práce.
 3. Připravte speciální vybavení a vyberte zařízení pro vrtání studní.
 4. Vyvrtejte první část a nainstalujte pouzdro. Pevnost sloupu musí být taková, aby vydržela tlak půdy.
 5. Vyvrtejte druhou část a také ji zajistěte trubkami.
 6. Po dosažení vodonosné vrstvy proveďte rozbor vody k vyšetření. Pokud získané indikátory splňují požadavky, můžete začít instalovat spodní filtry. V opačném případě se doporučuje pokračovat v procesu až do další vodonosné vrstvy (asi o 2-4 m níže).
 7. Po dokončení vrtacích prací byste měli upevnit plášťovou trubku, zkontrolovat její těsnost a nainstalovat kryt.
 8. Vytvořte místa pro vložení potrubí a položte vodovodní systém od zdroje ke spotřebiteli.

Po dosažení hliněné nebo písčité vrstvy lze vrtání zastavit a naplněnou studnu přečerpat a vyčistit.

Při instalaci kesonu je nutné vykopat jámu v souladu s vypracovaným projektem. Výška komory bude záviset na rozměrech čerpacího zařízení a hloubka bude záviset na jeho účelu a době provozu: pitná nebo pro technické potřeby, sezónní nebo celoroční.

READ
Jak se zbavit mandelinky bramborové pomocí dehtu?

Mnoho majitelů soukromých domů odmítá byt ve výškové budově právě proto, aby byli stoprocentně pány svého života a nezáviseli na nikom. Moderní komunikace však obvykle stále stanovují určité podmínky pro vlastní práci, takže se musíte spolehnout například na harmonogram dodávek stejné vody. Vlastní studna na pitnou vodu na pozemku tento problém zcela řeší za předpokladu správného výpočtu hloubky studny pro tuto oblast. Jaká by měla být hloubka studny, ne každý bude schopen vypočítat, i když zde nejsou žádné potíže, takže stojí za zvážení, jak měřit hloubku.

Faktory

Existuje několik faktorů, které doslova ovlivňují, jak hluboko musíte kopat. Seriózní stroj je zpravidla schopen dostat se k vodě téměř kamkoli, nicméně předběžný výpočet je důležitý, protože se může ukázat, že vaše vlastní studna nebude levnější než ropná studna, i když samozřejmě nepřinese podobný zisk.

Aby bylo možné správně předvídat náklady na práci a pokud možno je snížit, je třeba vzít v úvahu několik bodů.

 • Hloubka výskytu hlavních vrstev vody hraje klíčovou roli v procesu určování hloubky studny. Hloubka výskytu silně závisí na geologické stavbě vybrané oblasti, zejména na tom, kde přesně se vyskytují horniny, které nedovolují vodě proniknout hlouběji. Tento moment lze určit pomocí geologického rozboru území. Další možností, jak zjistit specifika zdejší podzemní vody, je zkušební vrty. Ale neměli byste slepě spoléhat na pozitivní zkušenosti ani nejbližších sousedů, protože se svou studnou mohou dotknout samého okraje podzemní nádrže, která na vašem webu již chybí.
 • Úleva na místě vám přesně řekne, kde byste neměli vrtat. Horní vrstvy půdy jsou zpravidla měkké horniny, které dobře propouštějí vodu, ale také snadno zvětrávají nebo opadají. To znamená, že v nedaleké nížině je voda velmi pravděpodobně blíže než na vrcholu sousedního kopce.
 • Údajně využívání podzemní vody také zanechává svou stopu. Pitná voda zpravidla leží poměrně hluboko – k jejímu filtrování je zapotřebí značná tloušťka vrstvy půdy. Horní vrstvy vody přitom leží mnohem blíže k povrchu, ale jejich praktické využití se omezuje pouze na zalévání zahrady.
 • Důležité je nejen se k vodě dostat, ale také dostat toho dost. Zpravidla platí, že čím hlubší je vrt, tím vyšší je jeho výtěžnost, ale v tomto případě není hloubka určena ani tak metry, jako počtem prošlých vrstev. Takže ze studny ležící v horních vrstvách půdy nelze během dvou hodin vytěžit více než 1 m³ a studna, která dosáhla písčité vrstvy, dává třikrát více vody. Nejproduktivnější je hlubinná artéská studna, která každou hodinu vyprodukuje několik metrů krychlových vody.

Vodonosné schopnosti vašeho webu můžete zkontrolovat relativně levně, protože zkušební vrtání ve většině regionů Ruska bude stát méně než tisíc rublů.

READ
Jaké květiny lze zalévat kyselinou citronovou?

Metody stanovení hloubky

I když byste se neměli radit se sousedy ohledně hloubky studny, můžete se zaměřit na stromy vysazené na vašem vlastním místě. Není žádným tajemstvím, že rostliny raší jen tam, kde je pro ně dostatek vody, takže teplomilné rostliny mohou naznačovat přítomnost mělkých vodních vrstev.

 • Takže stromy jako olše, keře luční, lesní rákosí naznačují, že před vodou zbývalo jen pár metrů, obvykle ne více než tři.
 • Loch a sarsazan ukazují i ​​na poměrně mělký výskyt, který však může dosahovat až pěti metrů.
 • Relativní blízkost vody naznačují chia, pelyněk a vojtěška, ale ostatní rostliny většinou nic neříkají.

Je třeba poznamenat, že hloubka vrtů povolených v Rusku, které nevyžadují žádné povolení, je pouze 5 metrů. V takové hloubce se voda nalézá, ale tam je pitná docela výjimečně. V praxi je však povolena i větší hloubka, ale u vrtů 15 a více metrů je registrace považována za povinnou.

Nejspolehlivějším způsobem, jak určit hloubku budoucí studny, je zkušební jádrové vrtání. Ve skutečnosti se vrtá stejný vrt, jen v mnohem menším rozměru a za malé náklady a úsilí. Jakmile vrták dosáhne mokrého písku, vrtání se zastaví. Odborníci hodnotí produktivitu studny pozorováním toho, jak rychle se díra plní vodou. Pokud je předvedený výkon dostatečný, je zdroj okamžitě vybaven, jinak je minimální hloubka vody považována za nedostatečnou, takže řemeslníci vrtají dále.

Je třeba poznamenat, že pouhá skutečnost dosažení dostatečného množství vody stále není úspěchem, pokud je cílem zákazníka najít vodu specificky určenou k pití.

Po vrtání je žádoucí odebrat vzorky vody a v laboratoři změřit obsah různých látek, aby se zjistilo, zda je vhodná pro lidskou spotřebu. Pouze pokud laboratoř dá kladnou odpověď, je možné zastavit vrtání a vrt plně vybavit.

Vrstvy podzemní vody

Deklarované metody pro výpočet hloubky vyžadují předběžná přesná měření, nicméně i ve fázi plánování si zákazník dokáže zhruba představit, jak hluboká bude jeho studna. Faktem je, že všechny zvodně jsou klasifikovány do tří typů a hloubka každého z nich, lišící se někdy i o desítku metrů, není v jednotlivých regionech stále tak zásadně odlišná, aby umožňovala samostatné klasifikace.

V závislosti na osobních potřebách může vlastník webu vyzvat vrtáky, aby dosáhli jedné ze tří hlavních vrstev.

 • Většina horní vodonosná vrstva se obvykle nazývá okoun, jeho hloubka je v průměru 4–7 metrů, i když v závislosti na oblasti může kolísat jakýmkoli směrem. Voda zde nezdržuje ani tak kvůli voděodolné vrstvě, ale kvůli banálnímu nedostatku slunečního tepla a světla, takže je zde relativně málo vlhkosti a není vhodná k pití – je příliš kalná a smíšená s pískem. Pokud potřebujete pouze zalévat malou zahradu, pak taková studna stačí, zejména proto, že k ní není potřeba povolení.
 • Hlavní pitná vrstva se nachází v hloubce asi 10–20 metrů, i když opět vše závisí na specifikách oblasti. Voda filtrovaná v mnohametrových vrstvách zeminy je již mnohem čistší, nicméně při hloubení studny na pitnou vodu bývá studna vybavena dalšími filtry. Nutno podotknout, že ani ty nejsou všemocné, takže se v nich mohou vyskytovat různé nečistoty, včetně těch škodlivých. Tento negativní trend je patrný zejména na jaře, protože toto období je charakteristické povodněmi, a tak se občas bude hodit kontrola vody snahou pracovníků hygienické a epidemiologické stanice.
 • Artézské prameny se nacházejí v hloubce 25 metrů a více, v některých místech dosahují 60 metrů, i když nejznámější zdroje výrazně převyšují i ​​tento údaj. Taková voda je právem považována za nejčistší a nejbezpečnější, protože škodlivé odpadní látky lidí nebo zvířat do takové hloubky chybí.
READ
Malopa: výsadba a péče na otevřeném poli, pěstování ze semen, foto

Typy studní

Nejčastěji mají typy studní něco společného s tím, do které z výše uvedených vrstev se vrtaři snaží dostat. Existují tři typy studní, stejně jako vodonosné vrstvy a každá odrůda má své vlastní neobvyklé vlastnosti, které jsou navrženy tak, aby byla zajištěna maximální kvalita vody.

 • Tak volal abyssinian studna zahrnuje použití posazené vody, ale v poněkud vyčištěné formě. K tomu se studna láme o něco hlouběji, než je tradiční výskyt posazené vody – přibližná hloubka studny je ve výsledku asi 8–13 metrů. Stěny studny jsou obloženy nepromokavým materiálem, aby se vrchní voda nedostala do zdroje přímo z horní vrstvy výskytu. Do studny se tak dostane pouze posazená voda, která sestupem projde ještě pár metrů přírodním „filtrem“, takže se tato voda dá i pít a používat k vaření. Ve skutečnosti je to tento typ studní, který se nejčastěji vyskytuje ve venkovských oblastech.
 • Tzv vrt vrtané v hloubce přibližně 15–20 metrů. V této době je vrstva půdy obvykle již prošla, v důsledku toho se vrták prohloubí několik metrů do písčité vrstvy, která je tradičně bohatá na vlhkost. Písek je zároveň považován za nejlepší přírodní filtr na vodu, takže konec studny vrtané šnekovou metodou k němu cíleně přiléhá, ​​takže voda vniká do zdroje až po průchodu pískem. Takto získaná podzemní voda je vhodná k pití i v nepřevařené formě.
 • pro artéská studna hlavním bodem je maximální hloubka. Studnu o hloubce menší než 15 metrů za takovou považovat nelze a i na pozemcích domácností jsou prameny s hloubkou minimálně 50 metrů a pro průmyslovou výrobu velké firmy hloubí i dvousetmetrové studny. Voda z takového zdroje nejenže nemá žádná omezení konzumace, ale často je považována i za léčivou, proto ji lze využít k léčebným účelům. Správně vyvrtaná artéská studna, která je pravidelně udržována, může svým majitelům sloužit minimálně půl století.

Bez ohledu na přesný název typu studny a její umístění vždy zůstává v platnosti pravidlo, které říká: čím hlouběji vrtáte, tím vyšší je pravděpodobnost, že voda bude kvalitní a vhodná k pití.

Postup zařizování

Vrtání studní je zpravidla prací pro profesionály ve svém oboru, nicméně některé práce lze provádět samostatně. V každém případě by měla být známa specifika postupu alespoň za účelem kontroly procesu a pochopení toho, jak rychle lze práci dokončit. Měli byste se připravit na to, že byste neměli očekávat příliš brzké dokončení, protože proces je složitý a skládá se z řady po sobě jdoucích postupů.

 • Nejprve je třeba určit způsob a hloubku vrtání. K tomuto účelu se používají metody popsané výše.
 • Pochopení konkrétních kroků nezbytných k dosažení úkolu vám umožní vybrat si vybavení a nástroje k dokončení veškeré práce. Je možné, že zhotovitel nemá potřebné vybavení skladem, pak si ho může pronajmout od třetí osoby.
 • Horní část je často vyrobena ve formě kesonu – speciální nádoby, která shromažďuje vodu ze zdroje, zabraňuje jejímu smíchání s běžnou posazenou vodou a také zabraňuje vnikání různých předmětů a nečistot z povrchu do vody. Keson je horní částí nejobyčejnější studny, ale jelikož je v této části dostatečně široká, je nutné pro její uspořádání vykopat základovou jámu.
 • Po vykopání jámy začíná první fáze vrtání. Teprve po zahájení vrtání na dně jámy se nainstaluje plášť, který může být vyroben z betonových prstenců, cihel a modernějších materiálů. Výběr materiálu se provádí s předpokladem, že musí odolat tlaku okolních vrstev zeminy.
 • Po dokončení zpevnění kesonové jámy můžete pokračovat ve vrtání zamýšlené studny. V budoucnu je výsledný vodní tok zpevněn potrubím.
 • Vrstvy písku nebo jílu již vrtání zpomalují, přesto se zde vyplatí zůstat delší dobu. Pomocí speciálních čerpadel je žádoucí organizovat čerpání a dodatečně vyčistit díru na tomto horizontu, jinak to v budoucnu znečistí vodu.
 • Pokud je dosaženo vody ve vhodné kvalitě a množství, řemeslníci přistoupí k instalaci spodních filtrů, které provedou primární umělé čištění vlhkosti. Pokud alespoň jedno kritérium (výdatnost zdroje nebo kvalita vody) zákazníkovi nevyhovuje, bude nutné vrtat dále, jinak nebude následná změna zdroje možná. Další horizont je zpravidla o několik metrů hlubší, ale je třeba se připravit na to, že tamní voda nemusí splňovat požadavky.
 • Po dosažení požadovaného vodního horizontu se osadí plášťová trubka, otestuje se těsnost konstrukce a namontuje se kryt chránící zdroj před nečistotami.
 • Chodit ke studni s kbelíky už dávno není v módě, takže posledním krokem bude zavést potrubí do domu nebo na jiná místa, kde budou vybaveny kohoutky.
READ
Jaká odrůda okurek je nejlepší pro skleník?

Vrtání studny ukazuje následující video.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: