Jak se vypořádat se škůdci ovocných stromů?

Už několik let nás počasí překvapuje. Náhlé teplotní změny a střídání suchých období s okamžiky, kdy měsíční srážky spadnou za den, mohou mít samy o sobě negativní dopad na rostliny i sad jako celek. Kromě rostlin ale jejich chování mění i škůdci, kteří zasahují do našich plodin.

K ochraně ovocných stromů před různými škůdci jsou zapotřebí účinná ošetření.

K ochraně ovocných stromů před různými škůdci jsou zapotřebí účinná ošetření.

Kdo dříve v prostředním pruhu dokázal okamžitě pojmenovat motýly-škůdce sadu, kromě můry můry a možná také listových červů? Pouze odborný entomolog nebo agronom na ochranu rostlin. Nyní o zavíječi jablečném, žíravém červotoči a zahradním chlupáčovi píší i nepodstatné publikace a běžné regionální noviny. Na sociálních sítích probíhá aktivní výměna názorů na můru popelavou, můru trhanou a ocásek zlatý. Na jednu stranu můžeme za osvětovou činnost poděkovat internetu, na druhou stranu se na našich zahradách v létě opravdu koná pořádná přehlídka housenek nejrůznějších motýlů od hlohu po hranostaj. A každou sezónu je nějaký jiný druh vyřazen jako vůdce. Často jsou housenky pilatek zaměňovány s housenkami motýlů, jejichž počet a prevalence rok od roku roste.

Kromě motýlů a pilatek se v našem pásu sabotáží zabývá několik dalších skupin hmyzu. Pojďme si projít jejich „rozsah“ a řekneme si, kdy proti nim provést ošetření.

1. Květináč

jabloň květ brouk (Anthonomus pomorum) – malý brouk dlouhý až 5 mm, s charakteristickým vzhledem nosatce, má tmavě hnědou barvu. Živí se pouze jabloní. Na hrušně extrémně vzácné. Při +6°C brouci opouštějí zimování, při +10°C začnou aktivně lézt a požírat ještě nerozkvetlá poupata. S postupem pupenů samice klade do každého jedno vejce. Z vajíčka se vylíhne larva, která se živí uvnitř pupenu a během 2-3 týdnů se zakuklí. Všechny postižené pupeny vyschnou.

Larva brouka jablečného se živí uvnitř pupenu

Larva brouka jablečného se živí uvnitř pupenu

Po 6-11 dnech brouci vycházející z kukel vyhryzávají otvory, vylézají z pupenu a živí se mladými listy. V červenci dojídají – a schovají se pod kůru, počkají tam do podzimu a pak jdou na zimu pod spadané listí a do dutin.

Na jabloni se živí brouk jabloňový, ale na hrušce se vyskytuje jen zřídka

Květ jabloňový se živí jabloní, ale občas se vyskytuje i na hrušni

Když pupeny nabobtnají na jabloni, začněte je pravidelně kontrolovat. Pokud z nich kape šťáva, rozprostřete pod stromy plachtu a větve pořádně zatřeste. Na podestýlku určitě spadne dospělý hmyz. Je třeba je zničit a stromy postříkat.

2. Mšice

V zahradách se aktivně rozvíjejí mšice různých druhů. Na jádrové ovoce mšice zelené jablko (aphis pomi) A šedočervená mšice žlučová (Dysaphis devecta) již počátkem května dosáhnou prahu početnosti, nad kterým je nutné ošetření. Za nejškodlivější na švestce se považuje mšice švestková (Hyalopterus pruni).

Mšice na listech jabloní

Mšice na listech jabloní

Nejčastěji postihuje třešeň mšice třešňová (Myzus cerasi). Jedná se o dvoudomý druh (živí se různými rostlinami), jehož sekundárním hostitelem je svízel, světlík a rozrazil. Vajíčka přezimují na bázi poupat a na jaře se z nich líhnou larvy. Vyvíjí se několik generací, ale největší škody způsobují v červnu. V létě se spolu s bezkřídlými pannami tvoří okřídlené samice, které létají na bylinné rostliny a vytvářejí kolonie. Na podzim dochází k obrácené migraci, kdy se na sekundárních hostitelích v koloniích mšic objevují křídlaté pruhy (samice, které dávají potomky obou pohlaví) a samci létající na třešně. Tyto pruhy po páření kladou vajíčka, která jdou do zimy.

mšice třešňová

V regionu Střed migrace zcela končí v polovině července, reverzní stěhování je ukončeno do konce září – poloviny října. K prvnímu insekticidnímu ošetření by mělo dojít poměrně brzy, ještě před objevením se zakladatelek a osadnic.

READ
Jak rychle semena modřínu klíčí?

3. Thrips

Zpravidla koncem července – začátkem srpna ve středním pruhu předávají mšice štafetu jiným savým škůdcům, třásněnky (oddělení Thysanoptera). Trpí jimi téměř všechny kultury. Obvykle je obtížné identifikovat druhy třásněnek, zvláště pokud se změní počasí (barva a velikost tohoto malého hmyzu v rámci stejného druhu se velmi liší v závislosti na teplotě). Třásněnky se za příznivých povětrnostních podmínek množí dostatečně rychle, takže ošetření se provádějí, když jsou detekovány.

4. Kokcidy – šupinatý hmyz, nepravý šupináč a červi

Zvláštní a velmi nepříjemnou skupinou škůdců pro jejich nepřístupnost pro ošetření jsou kokcidy. Patří sem šupinatý hmyz, falešný šupinový hmyz, červi. Široce rozšířeni po celém území, kde se pěstují ovocné plodiny, takoví zástupci kokcid, jako jsou strup ve tvaru čárky (Lepidosaphes ulmi), vrbový štít (Chionaspis salicis), falešný štít z akátu (Parthenolecanium corni), javorový moučňák (Phenacoccus aceris). Zpracování se provádí po odkvětu plodin proti šupinatému hmyzu a koncem června – začátkem července proti šupince a moučnému hmyzu. Právě v těchto obdobích je velká šance zastihnout je v jediném zranitelném stádiu tuláků.

Ošetření Batriderem pomůže rychle a účinně zničit těžko dostupný hmyz a další škůdce ovocných a bobulových plodin. Skládá se ze tří složek ze dvou tříd účinných látek (pyretroidy a neonikotinoidy), které poskytují široké spektrum účinku. Protože “Batrider„má kontaktní, střevní a systémový účinek, pak bude jeho účinek na mnoho škodlivého hmyzu jednak rychlý (úplného zničení kolonie je dosaženo za 24 hodin), jednak dosti dlouhý. To je velká výhoda v nestabilních povětrnostních podmínkách a eliminuje potřebu dvojitého nebo častého opakovaného ošetření v kritických okamžicích pro rostliny.

Batrider ničí i těžko dostupný hmyz

“Batrider” ničí i těžko dostupný hmyz

Kromě toho vám takové zpracování umožňuje “chytit” zranitelnou fázi vývoje takového těžko dostupného hmyzu, jako jsou kokcidy. Kromě nich dokáže Batrider porazit i květilku jablečnou, různé druhy mšic, třásněnky, listonohy, lopatky, bělásky, molice, blechy brukvovité, nosatce aj. Ničí dospělce i larvy všech věkových kategorií.

5. Cherry fly

V poslední době se ve středním pruhu obecně a zejména v oblasti Moskvy objevili škůdci, kteří byli dříve extrémně vzácní. Takový hmyz je třešňová muška (Rhagoletis cerasi). Této malé mušky (velikost 3-5 mm), černé s oranžovými tlapkami, si hned nevšimnete, ale způsobuje obrovské škody na třešních a třešních. V pro ni příznivých letech je schopna zasáhnout 50 až 90 % plodů.

Moucha třešňová způsobuje velké škody na úrodě třešní a třešní

Moucha třešňová způsobuje velké škody na úrodě třešní a třešní

Samice této mouchy kladou 1-2 vajíčka pod kůži ovoce, která se navenek neliší od zdravých, ale pak měknou a hnijí. Postřik proti nim se provádí 10-14 dní po odletu much. Období odjezdu může probíhat v různých časech, ale obvykle začíná současně s tvorbou vaječníků u třešní.

6. Tlustokožec švestkový

Také přesunuta na sever švestkový tlustokožec (Eurytoma schreineri) je malý černý hmyz 4-6 mm dlouhý z řádu blanokřídlých. Let dospělého hmyzu začíná asi týden po ukončení kvetení raných odrůd švestek. Samice propíchnou vaječník plodu a položí vajíčko doprostřed neztvrdlé kosti. Vylíhlé larvy se živí jeho vnitřním obsahem. Koncem června – začátkem července se poškozené plody začnou rozpadat. Kromě slivoní poškozuje tlustokožec švestky třešňové, trnky, třešně, třešně a meruňky. Postřik proti tomuto škůdci se provádí týden po ukončení květu švestky.

READ
Kolik stojí instalace automatického zavlažování?

Tlumec švestkový (dospělec) vypadá jako obyčejná moucha, jen je menší a jeho tělo je protáhlejší

Tlumec švestkový (dospělec) vypadá jako obyčejná moucha, jen je menší a jeho tělo je protáhlejší

7. Weevil třešňový

Na rozdíl od dvou výše uvedených hmyzu nosatce třešňové (Rhynchites auratus) – dlouholetý “okupant” třešní a třešní v prostředním pruhu. Může poškodit i švestku – ale mnohem méně často. Dospělí brouci jedí pupeny zevnitř, ničí vaječníky. Larvy se živí jádrem kostí. Velikost dospělého nosatce je 7-9 mm, barva je velmi krásná – zeleno-zlatá s malinovým nádechem. Ošetření stromů proti zavíječi třešňovému se provádí ihned po odkvětu.

Vstavač třešňový je častým škůdcem

Vstavač třešňový je častým škůdcem

8. Měděné hlavy

Na jádrových plodinách dochází k velkým škodám přísavkyhruška (Psylla pyri) A jabloň (Psylla mali). Dříve se přísavník hrušní nerozšířil dále než do Kurské oblasti, ale v posledních desetiletích se zrychleným tempem pohyboval na sever a nyní dává 4-5 generací ročně ve středním pruhu. Přísavky vysávají šťávu z orgánů rostliny, v důsledku toho zaostává v růstu a nevyvíjí se, opadávají plody, vaječníky a listy, větve usychají. Ovocné stromy jsou tak velmi oslabené a ztrácejí mrazuvzdornost.

Měděné hlavičky způsobují velké škody na jádrovinách

Měděné hlavičky způsobují velké škody na jádrovinách

Na sladkých sekretech přísavek se vyvíjejí sazovité houby – někdy se postižené stromy zdají černé, jakoby zuhelnatělé. Ošetření proti přísavkám se provádí před rozkvětem kultury. Někdy se musí opakovat po – až do zrání úrody.

Obecná opatření pro hubení škůdců u ovoce

Nebude možné se vypořádat s invazí škodlivého hmyzu najednou – je důležité provést soubor opatření a speciální účinné léčby. Zavolejme 12 klíčových opatření.

1. Spolu se sadbou se do zahrady dostává velké množství škůdců. Buďte velmi opatrní při výběru!
2. Odrůdy stejné kultury, ale s různou dobou zrání na stanovišti, je nejlepší umístit samostatně.
3. Podzimní kopání kmenů stromů je velmi důležité. Z nějakého důvodu se tomuto postupu v poslední době nepřikládá velký význam – nebo dokonce není kritizován, ale řeší tolik důležitých úkolů! Kopání zabraňuje zhutnění půdy. V souladu s tím je usnadněn přístup vzduchu a zachována vlhkost – velmi užitečné pro kořenový systém. Do vrstvy, kde se nacházejí vláknité kořeny, se aplikují hnojiva, která aktivně absorbují živiny. Při podzimním rytí se půda nekypří, ale nechává se ve vrstvách a seshora mulčuje, aby se na zimu zahřála. V našem případě jde především o to, že kopání přispívá k prevenci poškození půdních nebo zimujících škůdců.

Na podzim se půda v kruzích kmene vykopává a nechává ve vrstvách a na jaře se kypří

Na podzim se půda v kruzích kmene vykopává a nechává ve vrstvách a na jaře se kypří

4. Nezneužívejte jednostranná hnojiva, systém výživy musí být vyvážený, jinak oslabené rostliny nebudou schopny odolat škůdcům.
5. Pravidelně prořezávejte. Sanitace se samozřejmě provádí na podzim, ale na jaře je nutné odstranit sucho, rozbité oblasti a zmrzlé části koruny. Nezapomeňte vyříznout kořenové výhonky a mastné výhonky: to je skutečná živná půda pro škůdce, vajíčka mšic a jiný hmyz na nich hibernují. Při řezání scvrklých větví je potřeba zachytit část zdravé kůry. Po prořezání je nutné očistit kmeny a větve od lišejníků, mechů a odumřelé kůry a ihned po vyčištění kůry stromy vybílit.

6. Nezapomínejte na ptactvo, připravte se na jeho přílet, zavěste ptačí budky, sýkory: ptáci pomáhají snižovat počet škodlivého hmyzu bez dalších opatření. Informace o tom, jak zajistit ptáčkům pohodlí na zahradě, si přečtěte v článku Ptačí zahrada: keře a stromy, které v zimě nahradí krmítka.
7. V létě je nutné posbírat a zničit veškerou mršinu.
8. Hubení plevele také přispívá k hubení škůdců.
9. Používejte feromonové lapače škůdců.
10. Používejte odchytové pásy. Mohou být vyrobeny sami z vlnité lepenky nebo pytloviny.
11. Využijte přirozené nepřátele škodlivého hmyzu – užitečné entomofágy. K tomu můžete vysadit rostliny, které je do zahrady přilákají. Více se o tom dočtete v článku Zahradní řád: jak si neplést užitečný hmyz se škůdci.

READ
Jak zmrazit černý rybíz na zimu?

Přilákejte do své zahrady užitečný hmyz

Přilákejte do své zahrady užitečný hmyz

12. Nejspolehlivějším způsobem hubení škůdců je postřik rostlin ochrannými prostředky (insekticidy). Pro boj s většinou hmyzu se doporučují léky ze třídy pyretroidů nebo neonikotinoidů. Nejčastěji se vhodné doby postřiku proti řadě škůdců shodují, takže se ošetření snaží optimalizovat. K tomu se často doporučuje vyrobit tank mix z několika produktů, ale jeho výroba vyžaduje speciální znalosti a pro běžného zahradníka není snadné získat účinnou a bezpečnou směs pro rostliny. Proto je mnohem jednodušší a spolehlivější použít vícesložkový insekticid, jako je Batrider, což značně zjednodušuje proces.

Zvyky hlavních škůdců zahrady a zahrady si můžete nastudovat v Encyklopedii škůdců. Najdete v ní fotografie škodlivých předmětů, popis fází jejich vývoje a doporučení pro ochranu rostlin.

V jižních a středních oblastech Amurské oblasti končí a místy již skončilo kvetení ovocných stromů – švestek, hrušní, meruněk, ranetek a jabloní krabů. Místo padajících okvětních lístků se na větvích začnou tvořit vaječníky budoucích plodů. Ale nejen my lidé očekáváme od stromů šťavnaté, chutné plody, ale také četný hmyz, který je také právem považuje za svou potravu. Abychom se o úrodu zahrádek nedělili s nenasytnými škůdci, je třeba s nimi začít bojovat už nyní, začátkem června, protože se očekává velká úroda ovoce. Stromy si loni pořádně odpočinuly, takže bude skvělé, když se švestky, hrušky a jabloně na podzim neprojeví červivými. Pavel Žirnov, kandidát zemědělských věd, vedoucí okresního oddělení Blagoveščensk pobočky Amuru Ruského zemědělského centra, sdílí rady, jak a kdy pěstovat zahrady.

Foto: Pavel Žirnov

Foto: Pavel Žirnov

Hlavními škůdci, kteří způsobují škody na ovocných stromech a keřích v oblasti Amur, jsou zavíječ jabloňový, bourec kroužkovaný, zavíječ švestkový, zavíječ broskvoňový, zavíječ a další hmyz. Housenky bource morušového požírají pupeny, listy a mladé vaječníky na stromech, poškozené stromy výrazně snižují výnos a při vážném poškození jsou často odsouzeny k smrti. Housenky zavíječe poškozují plody švestek, hrušek, ranet, třešní a meruněk a snižují jejich kvalitu a množství.

Proti ovocným škůdcům se dá bojovat různými způsoby, ale v zásadě taková kontrola spočívá v mechanických metodách, například instalaci lapacích lepicích pásů na kmeny (kmen od kořenového krčku po první větev. – pozn. AP) stromů a použití biologických nebo chemických přípravků.

Používání biologických přípravků je nejekologičtější a pro lidské zdraví nejpřínosnější způsob kontroly. Po ošetření biologickými přípravky nezůstávají ve vyzrálých plodech prakticky žádné škodlivé látky, a to ani v mikroskopickém množství. Pokud budou vaše zahradnické produkty konzumovat děti, starší lidé nebo lidé s oslabeným tělem, rozhodně byste měli používat pouze biologické produkty. Nebo byste měli s obděláváním zahrady úplně přestat.

Biologické přípravky působí nejúčinněji proti mladým housenkám. Starší housenky je lepší ošetřovat pouze chemickými prostředky.

Při ochraně ovocných porostů biologickými přípravky je nutné důsledně dodržovat dobu zpracování se zaměřením na vývojové fáze hmyzích škůdců. EÚčinnost biologických přípravků je vysoce závislá na srážkách a rose a je obvykle nižší než u chemických přípravků. Například pršelo nebo byla silná rosa a biologický produkt stékal dolů spolu s vodou. Rostliny se proto ošetřují biologickými přípravky za suchého, jasného a bezvětrného počasí, kdy jsou srážky v prvních 8-10 hodinách po ošetření nepravděpodobné. Pokud po ošetření stále prší, je nutné ošetření opakovat. Za sezónu nelze provést více než dvě ošetření.

READ
Jak malovat zahradní figurky vyrobené z cementu?

Biologické přípravky působí nejúčinněji proti mladým housenkám. Starší housenky je lepší ošetřovat pouze chemickými prostředky.

Z biologických přípravků na ošetření ovocných stromů jsou aktuálně v prodeji Fitoverm (účinná látka, tedy hlavní složka léku přímo hubící hmyz, je aversectin C), Iskra-Bio (účinná látka je avertin N). Tyto léky hubí hmyz odpadními produkty mikroorganismů, a proto jsou pro člověka neškodné. Čekací doba na ně je jen dva dny.

Chemická metoda hubení je relativně snadno použitelná, levná a hubí škůdce účinněji než metoda biologická. Jeho hlavní nevýhodou je, že při nesprávném použití chemikálií může být jejich zbytková množství v pěstovaných produktech škodlivá pro lidské zdraví.

Pro zajištění maximální ochrany ovocných plodin před škůdci a zároveň získání zdravotně nezávadných přípravků je nejlepší používat chemické a biologické přípravky společně, v kombinaci.

Z chemických přípravků na ošetření ovocných stromů lze doporučit Iskra M, Kemifos, Fufanon, Karbofos (účinná látka – malathion), Iskra Double effect (účinná látka – cypermethrin a permethrin), Intavir, Kinmiks (účinná látka – cypermethrin), Alatar (účinná látka – malathion a cypermethrin), Senpai (účinná látka – esfenvalerát), Herold (účinná látka – diflubenzuron). Kromě zavíječů tyto léky účinně ničí i housenky bource morušového.

Třešně a ostružiník je lepší neošetřovat léky vůbec, protože jsou zřídka ovlivněny a nemá smysl přidávat chemikálie. Třešeň a ostružiník ošetřujeme pouze v případě, že bezprostředně po odkvětu reálně hrozí zničení stromu cikánským nebo kroužkovaným bourcem morušovým.

První červnové dny jsou pro amurské zahrádkáře obdobím, kdy začínají bojovat s hmyzími škůdci. V této době se z vajíček líhnou první housenky a živí se vaječníky ranetki, hrušek, švestek a dalšího místního ovoce.

Švestka, ranet a hruška musí být ošetřeny chemikáliemi ve dvou lhůtách. Poprvé – přibližně od 1. června do 12. června, kdy vyblednou a vaječníky dosáhnou velikosti malého hrášku – zničit housenky první generace můr. Podruhé – 10. července – k likvidaci housenek můr druhé generace.

Poté, kolem 20. července a 1. srpna, aby se zcela zlikvidovaly housenky můry druhé generace, mohou být švestky, rány a hrušně dvakrát ošetřeny biologickými přípravky.

Celkový počet ošetření tedy bude čtyři: dva chemickými a dva biologickými. S tímto schématem ošetření jsou ovocné stromy chráněny po většinu vegetačního období a od posledního chemického ošetření do první sklizně ovoce uplyne více než 35 dní.

Aby byly výsledné zemědělské produkty po chemickém ošetření zdravotně nezávadné, musíte se řídit následujícími zásadami, které jsou stejně platné pro ovoce a zeleninu, brambory:

— v oblasti Amur musí být doba ošetření chemickými látkami zvolena tak, aby od data posledního ošetření do sklizně uplynulo alespoň 30 dní. Jedná se o tzv. karenční dobu. Ve většině návodů k použití léku je tato doba stanovena na 10-25 dní. V Amurské oblasti jsou léta mnohem chladnější než v evropském Rusku, kde byly testovány komerční chemikálie, takže naše léky se rozkládají pomaleji a doba jejich úplného rozkladu v rostlinách se prodlužuje. Po 30 dnech čekání budou ošetřené plody v bezpečí. Čekací doba na ošetření biologickými přípravky je dva dny;

READ
Jak správně sušit feferonky na zimu?

— důsledně dodržujte dávkování léku dle přiloženého návodu, v žádném případě nepřekračujte doporučené aplikační množství, ale ani jej nepodceňujte. Pouze při použití doporučeného dávkování vám zbytková množství léčiva v přípravku neublíží. Nepoužívejte prošlé nebo prošlé léky – přidáte chemikálie, ale nebude to mít žádný přínos;

— pokud si nechcete otrávit své tělo, neužívejte necertifikované léky a zejména léky nelegálně dovezené z Číny. Je absolutně neznámé, jak může konzumace zemědělských produktů ošetřených čínskými drogami ovlivnit naše zdraví;

– pokud plánujete více než jedno ošetření proti škůdcům za sezónu, provádějte je pouze s různými přípravky, s různými účinnými látkami. To pomůže zabránit vzniku hmyzích škůdců odolných vůči lékům. Například, pokud byla první léčba provedena, řekněme, s Iskrou M, pak druhá nemůže být provedena s Kemifosem, protože oba léky obsahují stejnou účinnou látku – malathion. Druhé ošetření zahrady by bylo lepší provést např. přípravkem Iskra Double Effect (aktivní látky – cypermethrin a permethrin);

Chemické ošetření zahradních stromů musí být prováděno ve speciálním oděvu a plynové masce nebo respirátoru.

— aby se zabránilo hromadění škodlivých látek v produktech v oblasti Amur, přísně se nedoporučuje provádět více než dvě chemická ošetření ovoce a zeleniny za sezónu;

— aby se zabránilo úhynu včel, nelze chemické ošetření ovocných stromů provádět během květu, pouze před květem nebo po něm;

– pokuste se bojovat se škůdci nejen sami, přesvědčte vlastníky sousedních pozemků, aby provedli stejné ošetření, pak bude smrt škůdců maximální;

— při práci s drogami dodržujte bezpečnostní opatření, nejbezpečnější je připravovat léčivo a zpracovatelské závody v běžné plynové masce nebo RPG respirátoru, které lze zakoupit ve specializované prodejně pracovních oděvů. Bavlněná gáza a látkové obvazy nejsou schopny chránit naše dýchací orgány před chemikáliemi. Snažte se, aby se vám droga nedostala na kůži, pracujte v oblečení, které zcela zakrývá vaše tělo. Použitou nádobu a zbývající roztok zlikvidujte přesně podle pokynů přiložených k léku;

– pro zamezení šíření škůdců a chorob systematicky sbírejte na zahradě všechny poškozené, sušené a mumifikované plody a spalujte je nebo zahrabávejte do půdy, postarejte se o uspořádání ptačích budek na zahradě, abyste přilákali užitečné hmyzožravé ptactvo, nezapomeňte na lov pásy s lepidlem na kmeny ovocných stromů, s jejichž pomocí můžete například účinně bojovat s housenkami bource morušového, které často po zemi migrují ze stromu na strom.

Faktem je, že naše můry se přes léto vyvíjejí ve dvou generacích. A proto je třeba je zničit dvakrát. Koncem května – začátkem června kladou motýli zakuklené, kteří přezimovali ve fázi kukly, vajíčka na mladé, nově vytvořené plody. Z vajíček se brzy vylíhnou malé housenky, které se ponoří do plodů a živí se jimi. Viděli jste, jak v červnu mladé plody švestek zmodrají, svrašťují se a padají k zemi? Toto je podvracení můr první generace. Po snězení vaječníků se můry snesou na zem, zakuklí se v půdě az nich se opět vytvoří motýli, kteří opět nakladou vajíčka na přežívající plody švestky. Nyní se setkáme s druhou generací zavíječe vytvořeného z těchto vajíček housenek v dozrávajících plodech a znechuceně je vyplivneme. Pokud to správně léčíme léky, neuvidíme to.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: