Jak vypočítat výkon stabilizátoru pro kotel?

Stabilizátor napětí pro plynový kotel - co to je, účel, požadavky, kritéria výběru, výrobci, hodnocení

Stabilita charakteristik elektrického proudu je klíčem k bezproblémovému provozu topné jednotky a také komfortnímu mikroklimatu během chladného období. Parametry domácí sítě však této úrovni zpravidla neodpovídají – proto musí být do napájecího obvodu kotle zabudováno speciální stabilizační zařízení. Podívejme se, jaký by měl být stabilizátor napětí pro plynový kotel a co je třeba vzít v úvahu při jeho výběru – kritéria, typy, výrobci, hodnocení nejlepších modelů.

Pro snadnou obsluhu a nastavení je stabilizátor napětí umístěn v těsné blízkosti plynového kotle Zdroj eurosantehnik.ru

Stabilizátor napětí topného kotle – co to je, proč je potřeba, požadavky

Zařízení pro udržování výstupních parametrů elektrického proudu v přesně stanoveném rozsahu hodnot, které splňují požadavky na normální provoz zařízení, se nazývá stabilizátor napětí. Zpravidla se jedná o potenciál v rozmezí 220-230 voltů a frekvenci 50 Hz.

Kvalita provozu jak řídicího modulu jednotky, tak zařízení zajišťujících její účinnost – čerpadel, termostatů a dalších elektricky napájených komponent – přímo závisí na parametrech sítě. A to zase rozhoduje nejen o pohodlí v domě během zimy, ale také o bezpečnosti – zejména pokud jde o využití plynu jako paliva.

Většina výrobců však nemá přímé pokyny pro povinnou instalaci stabilizačních zařízení. To je však často způsobeno stabilitou síťových charakteristik zemí, ve kterých tyto firmy sídlí. Domácí rozvodné sítě nejsou zdaleka ideální, takže ve většině případů je zavedení stabilizátoru do obvodu životně důležité.

Pro provoz plynového kotle je nezbytný stabilizátor napětí – kvůli nestabilitě charakteristik elektrických sítí Zdroj voltmarket.ua

Instalace tohoto typu ochranného zařízení je nutná z následujících důvodů:

 1. Nestabilita a časté změny potenciálu domácí sítě. V důsledku toho jsou pozorovány poruchy, odstávky a výpadky strojů.
 2. Porucha, chyby a výpadky moderních zařízení citlivých na změny, jako je oběhové čerpadlo.

Aby se tomu zabránilo, musí stabilizátor pro topný kotel poskytovat následující parametry výstupní sítě:

 • Kmity střídavého proudu v ideální sinusové grafické závislosti – což je vyžadováno pro provoz moderních řídicích desek.
 • Plynulé napájení bez poklesu napětí – jinak plamen zhasne, ale jednotka se znovu spustí a přívod plynu bude pokračovat.
 • Stabilní frekvence proudu.
 • Změny napětí v přijatelných hodnotách – u většiny modelů je to 200-235 voltů.

K poznámce! Pokud se elektrická síť vyznačuje nejen častými přepětími, ale také periodickými výpadky, budete muset nainstalovat střídač s vestavěnou baterií nebo UPS.

Pokud dochází k častým výpadkům sítě pro plynový kotel, budete muset nainstalovat invertorový stabilizátor Zdroj shtylshop.ru

READ
Kladrubský kůň: popis plemene, foto

Kritéria výběru

Aby stabilizátor skutečně chránil před poruchami zařízení plynového kotle, mělo by se k výběru modelu přistupovat s přihlédnutím k následujícím kritériím:

Počet fází

Plynové kotle pro domácnost jsou často připojeny k 1 fázi, ale nejsou vyloučeny případy použití 3fázových modelů. V druhém případě jsou možné 2 možnosti:

 1. Instalace 3-fázového stabilizátoru.
 2. Instalace 3 1-fázových zařízení pro každou fázi zvlášť.

Zpravidla je druhý způsob nákladově efektivnější než první.

Hlavním pravidlem při výběru stabilizátoru je, že jeho výkon by měl být o něco vyšší než výkon zařízení, které je napájeno. K vypočtené hodnotě se obvykle připočítává marže 30 %. To je nutné v případě náhlých výkyvů napětí vnější sítě.

Příklad výpočtu výkonu vypadá takto:

 1. K dispozici je 150W kotel s 50W čerpadlem.
 2. Chcete-li vypočítat požadovaný výkon, musíte sečíst jejich hodnoty a vynásobit korekčním faktorem, to znamená přidat 30%.
 3. Je však třeba vzít v úvahu rozběhový proud čerpadla – proto se bere hodnota jeho výkonu 3násobná.
 4. Vzorec – (150 + 50 × 3) × 1,3 = 390 W.

Výkon stabilizátoru napětí je určen typem a výkonem připojeného zařízení v topném systému Zdroj tildacdn.com

Při nižší hodnotě výkonu, než je nutné, se může stát, že se kotel vůbec nerozběhne, nebo bude samotný stabilizátor neustále přetěžován a dlouho nevydrží. Vyšší hodnota nepřinese výhody, ale povede pouze k překročení nákladů.

Rychlost odezvy

Výkon je charakterizován dvěma parametry:

 1. Doba, kterou zařízení stráví tím, aby se proud vrátil do normálu během rázu. Definováno jako volty/sec.
 2. Rychlost, s jakou zařízení reaguje na událost. Měřeno v milisekundách.

Čím rychleji zařízení pracuje a čím méně času strávíte vyrovnáváním proudových charakteristik, tím menší je riziko negativního dopadu na kotel a jeho komponenty. Ve většině případů stačí 10 ms modely.

Odpovídající ideální sinusovce

Nejdůležitější funkcí stabilizátoru je přivést oscilace střídavého proudu na ideální sinusoidu. Zařízení by v nejlepším případě mělo nejen zajistit čistotu formy, ale v případě potřeby ji i opravit.

To vyžaduje moderní, sice přesná, ale citlivá elektronika topných těles. V opačném případě bude instalace generovat chyby a pravidelně se vypínat.

Důležité! Při výběru byste měli vzít v úvahu řadu doplňkových vlastností stabilizátoru – způsob montáže, typ materiálu pouzdra, provozní hlučnost, ochranu, indikaci.

Stupeň přesnosti stabilizace

Charakteristika ukazuje chybu stabilizace proudových parametrů v procentech. Pro zařízení plynových kotlů je povoleno používat modely s až 10% odchylkami od normy.

READ
Stříhají si ozdobní králíci nehty?

V ideálním případě je však lepší vybrat modely s co nejmenší chybou. Protože čím větší je, tím vyšší je pravděpodobnost poruch v provozu elektroniky kotle.

Limity vstupního proudu

Parametr určuje rozložení hodnot externího síťového napětí, které je stabilizátor schopen zpracovat. Například pro jmenovité napětí 220 V by se to mohlo pohybovat od 140 do 260 voltů.

Navíc, pokud dojde v síti k přepětí, které překročí stanovené limity, stabilizátor přeruší napájení. Proto je lepší volit modely s maximálním možným rozptylem minimálních a maximálních hodnot potenciálu.

Čím silnější jsou napěťové rázy v síti, tím větší rozsah provozního napětí by měl stabilizátor kotle mít Zdroj ytimg.com

Odrůdy

Při výběru stabilizátoru pro kotel je nejdůležitější typ jeho zařízení a odpovídající provozní vlastnosti. Z tohoto hlediska jsou zařízení klasifikována takto:

Vyznačují se jednoduchým zařízením – jako základ je použit transformátor. Primární vinutí přijímá proud z vnější sítě a poté je přiváděn do sekundárních obvodů.

Navíc jich může být až několik desítek – počet závisí na stupni přesnosti. Jako spínač se používá utěsněné elektromechanické relé.

 1. Rychlá odpověď.
 2. Odolnost proti přetížení.
 3. Velký rozsah napětí.
 4. Pevnost, odolnost.

Nevýhody se projevují odchylkou výstupního proudu do 10 % a hlasitým zvukem při činnosti relé.

Elektromechanické

Také se nazývá servo řízený. Konstrukce je založena na dutém transformátoru, uvnitř kterého je uzavřen servopohon. Na něm je umístěn sběrač proudu. V okamžiku jeho otáčení se mění počet závitů sekundárního okruhu – díky tomu se napětí stabilizuje.

V závislosti na podmínkách pro plynový kotel se používají různé typy stabilizátorů napětí Zdroj omadapro.ru

Navzdory skutečnosti, že zařízení je odolné proti přetížení, používá se v technologii plynových kotlů pouze v případě, že je instalováno v samostatné místnosti. Důvodem je otevřené jiskření spojů, které může při úniku plynu vést k havarijnímu stavu.

Dávejte pozor! Instalace stabilizátoru musí být provedena v přísném souladu s bezpečnostními předpisy. Během provozu by neměly být vystaveny vlhkosti nebo prachu. Nelze je tedy instalovat do podkroví a sklepů.

Elektronické

Často se jim říká polovodiče, protože jako spínací mechanismus se používají triaky a tyristory. Princip činnosti je podobný jako u reléových odrůd.

READ
Jak správně ošetřit inkubátor před snesením vajec?

Popis videa

Video tipy pro výběr stabilizátoru napětí pro plynový kotel:

 1. Malé velikosti.
 2. Při práci bez hluku.
 3. přesnost stabilizace.
 4. Dlouhá životnost.

Nevýhody jsou vyjádřeny ve vysoké ceně, nemožnosti dosáhnout hladké sinusoidy a citlivosti. Navzdory tomu se však zařízení stále dobře kombinují s plynovými jednotkami.

Střídač

Princip činnosti je založen na dvojité konverzi vstupních proudových parametrů. Elektřina se nejprve stává konstantní a poté opět proměnnou.

To zajišťuje vysokou sinusovou čistotu a přesnost výstupního napětí. Chyba tedy není větší než 1 %. Proto jsou invertorové modely optimální pro práci s plynovými jednotkami.

Slavní výrobci

Mezi výrobci stabilizátorů napětí vynikají tyto značky:

 • Lider. Domácí linka, která vyrábí zařízení pro mírné klima. Modely se dobře kombinují s jednotkami zahraničních firem.
 • APC. Americký výrobce dodávající elektrozařízení na trh od roku 1981.
 • Uniel. Čínský výrobce energeticky úsporných domácích a průmyslových spotřebičů.
 • Era. Ruský výrobce vysoce kvalitních a levných elektrických zařízení.

Popis videa

Video příklad porovnání různých typů stabilizátorů napětí pro kotel:

 • SUNTEK. Rusko-čínská značka, která vyrábí stabilizátory a další ochranná zařízení.
 • Resanta. Evropská společnost zabývající se výrobou zařízení pro topné systémy.
 • Energie. Domácí výrobce s výrobní základnou v Číně. Katalog produktů obsahuje více než 3 tisíce položek.
 • Uklidnit. Jedna z oblíbených domácích řad elektrických zařízení.
 • Powerman. Společnost vyrábí vysoce kvalitní stabilizátory, baterie a UPS.
 • Sven. Společnost vyrábí výpočetní techniku ​​a UPS.

Důležité! Většina stabilizátorů je určena pro použití v obytných oblastech. Pokud jej potřebujete nainstalovat do technické místnosti, musíte se ujistit, že model je vhodný pro příslušnou teplotu.

Hodnocení nejlepších modelů

Seznam nejlepších zahrnoval následující modely stabilizátorů napětí:

 • Defender AVR Typhoon 1000. Vysoce kvalitní, levný model typu 1-fázové relé s výkonem 320 W. Rozsah vstupního potenciálu – 175-285 V, přesnost výstupu až 10 %.
 • Huter 400GS. Reléový 1-fázový stabilizátor s provozním napětím 110-260 voltů a výstupní chybou ne větší než 8%. Výkon 350 W.

Popis videa

Video hodnocení stabilizátorů napětí pro topné kotle:

 • Energie 5000 2019 ACH (XNUMX). 1-fázové reléové zařízení pro montáž na podlahu. Vyznačuje se kompaktností, nízkou hlučností a schopností provozu při teplotách pod nulou.
 • RESANTA ACH-15000/3-EM (15 kW). 3-fázový model s elektrickým pohonem. Vyznačuje se chybou 2 %, rozsahem provozních napětí od 140 do 260 voltů a komplexní ochranou. Nevýhodou je vysoká cena.
 • SVEN AVR SLIM 500 LCD (0.4 kW). Kompaktní 1-fázový reléový stabilizátor pro montáž na stěnu. Pro: nízká cena, snadná obsluha, ochrana.
 • ERA SNK-500-M. 4-zásuvkový 1-fázový stabilizátor typu relé s výkonem 500W. Vyznačuje se jednoduchostí a nízkou cenou.
 • Powerman AVS 1000 D černý. 1-fázový 500W model. Rozsah provozního napětí 140-260 V, přesnost výstupu – až 8%.
 • INVERTOR BASTION TEPLOCOM ST-400 (0.35 kW). Stabilizátor invertorového typu. Provozní napětí – 90-300 V, chyba ne více než 1,9 %.

Poradenství! Aby nedošlo k narušení klidu obyvatel domu provozním hlukem, je lepší zvolit stabilizátor s přirozeným typem chlazení a bez pohyblivých prvků v silovém obvodu.

Popis videa

Videorecenze 7 nejlepších invertorových stabilizátorů pro kotle:

READ
Můžete pěstovat syrský ibišek doma?

Nejdůležitější znaky

Stabilizátor napětí udržuje konstantní stanovené hodnoty výstupního proudu bez ohledu na změny parametrů externí sítě. Tím je zajištěn stabilní provoz plynového kotle, čerpadla a dalších elektrických zařízení.

V tomto případě musí zařízení produkovat proud s parametry, které splňují speciální požadavky. Chcete-li vybrat model, který splňuje provozní podmínky, je třeba vzít v úvahu následující kritéria:

 • Počet fází.
 • Napájení.
 • Vysokorychlostní výkon.
 • Shoda s ideální sinusovkou.
 • Přesnost.
 • Rozsah provozního proudu.

Podle principu činnosti se stabilizátory dělí na reléové, elektromechanické, elektronické a invertorové. Mezi výrobce produkující nejlepší modely patří Lider, APC, Uniel, Era, SUNTEK, Resanta, Energia, Shtil, Powerman a Sven.

Hodnocení nejlepších modelů uvádí – Defender AVR Typhoon 1000, Huter 400GS, Energy ACH 5000 (2019), RESANTA ACH-15000/3-EM (15 kW), SVEN AVR SLIM 500 LCD (0.4 kW), ERA SNK -500-M, Powerman AVS 1000 D Black a INVERTOR BASTION TEPLOCOM ST-400 (0.35 kW).

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: