Jakou rychlostí by měla být kotoučová pila?

Instalace podélného dorazu. Kotouč rozmítací pily, který běží napříč stolem od okraje k okraji, je ideální pro řezání umělých dřevěných materiálů. Při řezání tvrdého dřeva (tvrdého dřeva) však toto zastavení může vést k úrazu. Stejně jako by částečná kontrakce tvrdosti vytvrzené na povrchu mohla zadrhnout ostří, pokud by se nejednalo o klínový nůž, taková vnitřní pnutí se mohou šířit i do drážky, dokud nepřitlačí obrobek k pile a vzpříčí jej, nebo možná nevedou k uvolnění. Část. Pokud má vodítko přední a zadní seřízení, mělo by být posunuto tak, aby jeho zadní konec přesahoval přibližně 25 mm za přední hranu pilového břitu nad stolem, a poskytoval tak potřebnou vůli vpravo od kotouče. Nebo zajistěte dřevěný blok úplně, abyste zajistili tuto mezeru. Pro jakýkoli způsob instalace nohou musí být rovnoběžné s kotoučem.

Nastavte šířku řezu na stupnici dorazu, proveďte zkušební řez na odpadovém materiálu a zkontrolujte nastavení. Pokud nedůvěřujete stupnici, použijte pravítko pro měření od dorazu k jednomu ze zubů pily na uzamykací straně. Před zapnutím se ujistěte, že je zámek bezpečně zajištěn.

Řezání široké desky. Při řezání širokého prkna posuňte obrobek jednou rukou ze strany dozadu (ale ne v rovině s pilovým kotoučem) a druhou rukou současně přitlačte prkno ke stolu a plotu. Obrobek je podáván rovnoměrně. Při práci s velmi širokými deskami využijte pomocníka, dejte jasně najevo, že budete obrobek vést a nastavovat rychlost posuvu.

Řezání úzké desky. Po dokončení podélného řezu úzké desky rozřezejte obrobek dřevěným tlačníkem. S rozparkem na jednom konci a zaobleným okrajem na druhém. Pomocí druhého tlačného prvku zatlačte díly, dokud se nezastaví. Udržujte tlačné tyče blízko stroje, aby byly v případě potřeby vždy po ruce.

Příčné řezání s dorazem zkosení. U střední kulaté pily je nastavitelné pokosové vodítko relativně krátké, ale často má vyvrtané otvory, které lze použít k připevnění dalšího delšího plotu z tvrdého dřeva ke standardnímu plotu. Oběma rukama pevně zatlačte na obrobek až na doraz a přikládejte jej relativně nízkou rychlostí. Pokud je obrobek příliš krátký na to, aby se dal držet oběma rukama, zajistěte jej například svorkou.

READ
Co je potřeba udělat, aby švestka plodila?

Průřez ve válcovací části. Tření mezi velkým obrobkem a pracovním stolem může způsobit, že příčné řezání s plotem je velmi obtížná práce. Možnost snadného a hladkého řezání pomáhá zlepšit přesnost a přesnost pracovních výsledků bez ohledu na velikost nebo hmotnost obrobku. Pohyblivá část pracovního stolu kotoučové pily má nadprůměrně delší doraz, který lze vůči pile otáčet v úhlu od 90° do 45°. Většina zarážek má nastavitelnou zarážku, která je nezbytná pro výrobu více stejných dílů.

Sečení. Chcete-li sekat na kruhové pile, nastavte příslušné vodítko do požadovaného úhlu a poté obrobek posuňte směrem k kotouči jako obvykle. Ujistěte se, že je obrobek pevně přitlačen k pile, aby se zabránilo jeho pohybu dozadu.

Nakloňte pilový kotouč, abyste vytvořili šikmý řez.

Získání stejných dílů

Dostáváme stejnou léčbu. Samozřejmě je velmi lákavé řezat obrobek tak, že jej upnete až k podélnému řezu, abyste vytvořili stejné díly napravo od kotouče. Řezná část se však může zachytit mezi plotem a pilou a může být tlačena směrem k obsluze. Správný způsob je buď mírně netlačit pravítko k kotouči, nebo k pravidlu připevnit sestavu distanční vložky, která bude fungovat jako konečná zarážka práce, přičemž napravo od kotouče zůstane mezera.

Video: Jaká rychlost by měla být na kruhovce

Řezání stejného obrobku. Zajistěte dřevěný blok na prodlužovací svěrce, aby byla zachována stejná délka každého kusu.

Přehyb, drážky a čepy

Posuvné podložky. Pár je zkosený. Zachvění. Podložka tvoří hranu čepele, když se otáčí ze strany na stranu a vytváří širší drážku než u běžného řezu. Jiná cesta. Instalace hlavy drážky. Standardní stolní vložku je nutné vyměnit za jinou se širší drážkou.

Rozšíření švu. K přípravě obrobku vedou dva přímé podélné řezy. První řez proveďte na užší straně kusu, přičemž na každé straně čepele ponechte dostatek materiálu, aby poskytoval dostatečnou podporu. Odstraňte podélné pravítko a výšku čepele a proveďte druhý řez, abyste odstranili odpadní dřevo. Proveďte druhý řez tak, aby se dřevoobráběcí zařízení nenacházelo na zamykací straně, protože okraj mezi vodítkem a kotoučem může být vytlačen otáčením kotouče při řezání posledních zrn.

READ
Jaká hotová půda je vhodná pro coleus?

Řezání drážek. Oscilační pila umožňuje vyříznout drážku v jednom průchodu. Nemáte-li speciální vybavení, proveďte nejprve jeden řez na každé straně drážky, poté odstraňte podélnou zarážku na šířku kotouče a proveďte příčné řezy, dokud nevyjmete celou drážku mezi dvěma řezy.

Kadeřník na vlasy. Chcete-li vytvořit centrální páteř, udělejte dva stejné záhyby na okraji jednoho z kloubů. Proveďte první řez na úzké ploše, poté kus otočte druhým koncem, abyste odřízli druhou stranu hřebene. Odstraňte lem z obou stran hřebenu.

Špičkový výkon. Někteří výrobci obráběcích strojů vyrábějí svorky pro svorky. Alternativně můžete vyrobit dřevěnou šablonu, která bude držet obrobek na místě během zpracování. Přišroubujte dva bloky dřeva stejné tloušťky na překližkovou desku 400 x 200 mm pomocí šroubů. Oba pásy by měly být zarovnány podél dlouhé strany překližky a ponechat prostor pro umístění obrobku mezi jedním z nich a okrajem překližky. Použijte pouze jeden šroub. Nejdále od pily. Konec baru. Chcete-li zabránit kolísání vzoru, nainstalujte další zarážku.

Upněte kus k šabloně a proveďte jeden průchod pro odříznutí jedné strany čepu. Otočte kus, abyste odřízli druhou stranu.

Dále částečně odřízněte přebytečné dřevo na každé straně čepu, abyste zajistili, že sedí v objímce. V případě potřeby proveďte úpravy nastavení dorazu před prací na následujících dílech.

Chcete-li vytvořit ramena, zajistěte distanční blok k podélnému vodítku, abyste se ujistili, že jsou správně umístěny na pásu.

Pokud potřebujete zmenšit šířku čepu, ořízněte nejprve ramena a poté odstraňte odpad se stejnou tloušťkou čepele na jeden průchod.

Můžete změnit design a vytvořit zkosený řez.

Čep je přímo otevřený. Tento rohový spoj se používá při výrobě krabicových výrobků. Vyrábí se ručně. Jedná se o velmi pracný proces, ale s kulatou pilou můžete několik těchto spojů řezat během několika minut v přímé linii. Pro výběr výstupků (drážek mezi čepy) použijte širokou řeznou čepel nebo nainstalujte podložky. Vypočítejte vzdálenost, abyste získali celkový počet kolíků rovnoměrně rozmístěných na obou stranách spoje.

Jaká rychlost by měla být na kruhovém

Chcete-li vytvořit design, připojte dlouhý kus dřeva k pokosové zarážce a nastavením výšky čepele těsně nad tloušťku obrobku proveďte řez v designu.

READ
Jaký je rozdíl mezi hortenzií velkolistou a hortenzií stromovou?

Naplánujte desku z tvrdého dřeva tak, aby těsně zapadla do řezu. Odřízněte 50-75 mm z desky a přilepte tento kus desky do řezu, abyste vytvořili krátký vyčnívající čep.

Nasaďte šablonu na kuželovou zarážku a umístěte zbytek tyče mezi čepel a čep šablony, poté zajistěte šablonu k plotu a tyč vyjměte.

Umístěte první spojovací díl na konec a přitlačte jej k vyčnívajícímu čepu šablony. Zajistěte obrobek.

Proveďte průchod podél pily, poté umístěte výsledný řez na okraj vzoru a vytvořte další oko s novým řezem.

Pokračujte v práci v tomto pořadí, dokud nebudou dokončeny všechny čepy.

Čepy na druhé části spoje by měly být přesazeny tak, aby se shodovaly s oky první části. Druhý kus umístěte na konec jako v předchozím kroku, ale zbytek tyče umístěte mezi něj a čep šablony.

Poté, po vyjmutí lišty, proveďte první řez, poté jej položte na bod vzoru a vytvořte další oko, přičemž postup opakujte tolikrát, kolikrát potřebujete.

Naneste lepidlo na stranu a po zaschnutí omyjte přečnívající části cvočků.

Pro zvýšení stability se obvykle volí kotoučová pila.
nejmenší možný průměr.
Současně, abyste dosáhli nejvyšší rychlosti řezání, potřebujete
aby byl správně zvolen průměr kotoučové pily s přihlédnutím k počtu
otáčky stroje (pokud má stroj nastavitelnou rychlost,
Jsou uvedena doporučení pro provoz stroje).
Tvrdokovové pilové kotouče lze použít pro relativně
vysoké rychlosti.

Rychlost řezání můžete vypočítat pomocí následujícího vzorce:

v = (D * 3,14 * n) / (60 * 1000)Kde

n – počet otáček pily za minutu
D – průměr pily, mm
v – řezná rychlost, m/s

Doporučení pro volbu řezné rychlosti:

Materiál Rychlost řezání (m/s)
Dřevo: příčný řez 50-80
Podélné řezání – suché dřevo 60-10
Podélné řezání – surové dřevo 60-100
Pilové kotouče 60-100
Překližky a laminované desky 60-80
sololit 70-80
Sádrokarton, dřevotřískové desky a dekorace. 50-80
překližková dýha, tenké kartonové kotouče 50-80
Tvrdý plast 50-75
Plexisklo, PVC, bakelit 50-85
Plastový laminát 50-75
Měkké plasty 15-50
Hliník 60-80
Měď 50-70
Mosaz 50-70
Lehký beton 40-60
Ocel (netvrzená) 5-30

Krmivo na zub.

Pro zvýšení životnosti a zlepšení kvality řezu je důležité si vybrat
optimální rychlost posuvu na zub.
Pokud má kotoučová pila nízkou rychlost posuvu, může to způsobit
k rychlému opotřebení pily. Pokud je rychlost posuvu příliš vysoká,
to může vést ke zlomení zubů a vzdálenostem
Mezi zuby nebude dostatek místa.

READ
Kolik suché dužiny můžete dát krávě?

Posuv na zub můžete vypočítat pomocí
vzorec níže:

Sz = (S * 1000) / (n * z), kde:

Sz -posuv na 1 zub, mm
S – rychlost posuvu, m/min
n – počet otáček za minutu
Z – počet zubů

Doporučení pro volbu rychlosti posuvu na zub,
vyjádřeno v mm.

Materiál posuv na zub (mm)
Dřevo: příčný řez 0,10-0,35
Podélné řezání – suché dřevo 0,10-0,20
Podélné řezání – surové dřevo 0,20-0,80
Pilové kotouče 0,70-1,50
Pilové kotouče * 0,80-2,50
Překližky a laminované desky 0,05-0,12
sololit 0,08-0,25
Sádrokarton, dřevotřískové desky a dekorace. 0,08-0,25
překližková dýha, tenké kartonové kotouče 0,08-0,25
Tvrdý plast 0,05-0,12
Plexisklo, vinylový plast, bakelit 0,05-0,12
Plastový laminát 0,03-0,06
Měkké plasty 0,05-0,08
Hliník 0,02-0,05
Měď 0,03-0,08
Mosaz 0,03-0,08
Ocel (netvrzená) 0,01-0,03
*Poznámky a zpracování okrajů

Napájení na pilu – viz obrázek

Ceny na webu jsou pouze informativní, přesnou cenu si prosím ověřte u manažerů © 2008-2023 “CenterRegionProm”
107370 Moskva Otkrytoje sh. 12, budova 3.
Телефон: +7-495-979-00-27, +7-985-302-43-79
E-mail: crprom@mail.ru master@crprom.ru
WhatsApp Telegram Telefon: (495) 979-00-27 Telefon a WhatsApp: +7 (985) 302-43-79
E-mail: crprom@mail.ru, master@crprom.ru

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: