Kdy můžete pít vodu z nové studny?

Studny jsou jedním z nejstarších zdrojů pitné vody. Používají se po staletí v mnoha oblastech světa. Ne všechny studny jsou však pitné. Voda z čerstvě vykopané studny může být kontaminována různými mikroorganismy a chemikáliemi, které mohou představovat zdravotní riziko.

Správné posouzení kvality studniční vody hraje důležitou roli při zachování zdraví a bezpečnosti. Určení, kdy můžete pít vodu z čerstvě vykopané studny, vyžaduje zvážit několik faktorů. Kvalitu vody může ovlivnit například doba od posledního deště nebo sucha. Je také důležité vzít v úvahu hygienické podmínky, ve kterých se studna nachází, a také stav okolí.

Abyste mohli bezpečně pít vodu z čerstvě vykopané studny, musíte dodržovat určitá bezpečnostní pravidla. Například se doporučuje otestovat vodu na bakterie a jiné nečistoty. Pokud jsou výsledky pozitivní, musí být použity metody čištění vody, jako je vaření nebo použití filtrace.

Kdy pít vodu z nové studny: 8 bezpečnostních pravidel

Studna je obrovský zdroj sladké vody, který leží přímo pod našima nohama. Než však začnete pít vodu z nové studny, je potřeba dodržovat řadu bezpečnostních pravidel. V tomto článku vám řekneme o 8 důležitých pravidlech.

Po vybudování nové studny může půda obsahovat nebezpečné chemikálie. Počkejte alespoň několik dní, aby se půda usadila a chemikálie se mohly uvolnit.

Než se pokusíte pít vodu z nové studny, proveďte vizuální kontrolu. Ujistěte se, že voda je čistá a bez cizích látek, nečistot nebo zvířat.

Proveďte jednoduchý test kvality vody pomocí testovacích sad dostupných v obchodech nebo online. Ujistěte se, že voda ze studny neobsahuje škodlivé bakterie nebo chemikálie.

Instalace filtračního systému pomůže odstranit z vody všechny potenciálně nebezpečné látky. Obraťte se na odborníka, aby vám vybral ten správný systém pro vaši studnu.

Jakmile začnete používat vodu z nové studny, provádějte pravidelné testy kvality vody, abyste zajistili, že bude i nadále čistá a bezpečná k pití.

Před pitím vody ze studny si důkladně umyjte ruce mýdlem. Zabráníte tak přenosu bakterií a jiných mikroorganismů do studny.

Standardní prací prostředky a teplota vody ve vaší pračce nebo myčce nejsou dostatečně účinné na odstranění bakterií a jiných nečistot ze studniční vody. Místo toho použijte speciální filtrační systémy.

READ
Jaká by měla být vzdálenost mezi sazenicemi hroznů?

Abyste si byli zcela jisti kvalitou své studniční vody, pravidelně předkládejte vzorky vody k analýze do akreditovaných laboratoří. Testování vody odborníkem vám může pomoci identifikovat případné problémy a podniknout kroky.

Počítejte s tím, že studna úplně vyschne

Nákup nebo stavba vlastní studny může být dlouhodobým a zodpovědným rozhodnutím. Jednou z důležitých fází tohoto procesu je počkat, dokud studna zcela nevyschne, než ji použijete na pitnou vodu.

Úplné vysušení studny nějakou dobu trvá a závisí na různých faktorech:

 • Hloubka studny
 • Obsah půdní vody
 • Hladiny podzemní vody v okolí
 • Klimatické podmínky

Je důležité pamatovat na to, že postupným vysoušením studny se odstraní mikroorganismy a nečistoty, které mohou být ve vodě. Než tedy začnete k pití používat vodu z čerstvě vykopané studny, musíte počkat alespoň 2-4 týdny.

Během čekání na úplné vyschnutí studny byste měli:

 1. Neponořujte se do studny
 2. Nepoužívejte studniční vodu
 3. Průběžně sledujte hladinu vody ve studni
 4. Uchovávejte záznamy o době a dynamice vysychání studny

Čekání na úplné vyschnutí studny je důležitým krokem, který vám pomůže ochránit sebe a vaši rodinu před potenciálními problémy spojenými s kontaminovanou studniční vodou. Nespěchejte, abyste začali používat studniční vodu, i když se zdá čistá a průzračná.

Poznámka
Pokud si nejste jisti kvalitou své studniční vody, doporučuje se před použitím vody k pití a vaření nechat vodu otestovat ve specializované laboratoři.

Před konzumací zkontrolujte hloubku studny

Hloubka studny je jedním z důležitých bezpečnostních faktorů, pokud jde o pitnou vodu. Před konzumací vody z čerstvě vykopané studny si nezapomeňte určit její hloubku.

Hloubka studny je důležitá z několika důvodů. Za prvé, ve větších hloubkách se voda bude nacházet pod vrstvami zeminy, které slouží jako přirozená filtrace. To může výrazně snížit riziko kontaminace vodní cesty ze studny.

Za druhé, pokud je voda ve studni mělká, existuje možnost kontaminace z blízkých zdrojů, jako je zemědělství nebo domovní odpadní voda.

Hloubka studny by však neměla být příliš velká. Pokud se pitná voda nachází v hloubce větší než 100 metrů, může obsahovat minerály nebo chemické sloučeniny, které mohou být zdraví škodlivé.

READ
Kolik akrů půdy je poskytováno zdarma?

Nejlepší je mít ve studni vodu, která je v hloubce 10 až 30 metrů. To výrazně sníží riziko kontaminace vody a zajistí čistou a nezávadnou pitnou vodu.

Ujistěte se, že nedochází ke kontaminaci

Jednou z důležitých složek bezpečnosti pitné vody z čerstvě vykopané studny je absence kontaminace. Než začnete studniční vodu používat, ujistěte se, že voda neobsahuje žádné škodlivé látky nebo bakterie.

Chcete-li to provést, můžete provést následující:

 • Pečlivě zkontrolujte vodu – musí být průhledné a čisté. Pokud vidíte zákal, sediment nebo nečistoty, může to být známka kontaminace.
 • Zkontrolujte zápach — voda ze studny by měla být bez zápachu. Nepříjemný zápach může naznačovat hnijící nečistoty nebo přítomnost chemikálií.
 • Použijte testovací soupravy — existují speciální testovací sady, které umožňují testovat vodu na přítomnost různých kontaminantů, jako jsou bakterie, chemikálie a těžké kovy. Kupte si tuto sadu a postupujte podle pokynů, abyste zajistili kvalitu své vody.

Je také důležité pamatovat na možné zdroje kontaminace v blízkosti studny. Zkontrolujte, zda v blízkosti studny nejsou žádné shnilé nebo kontaminované věci, jako jsou stará auta, pesticidy nebo toxické chemikálie.

Pokud zjistíte kontaminaci nebo máte podezření na možná rizika, nepijte vodu z čerstvě vykopané studny a vyhledejte pomoc odborného nebo místního hygienického úřadu. Je důležité pamatovat na to, že zdraví by mělo být vždy na prvním místě, proto dodržujte bezpečnostní pravidla a neriskujte své zdraví a zdraví svých blízkých.

Podívejte se kolem studny na netěsnosti

Kontrola těsnosti okolí studny je důležitým bezpečnostním opatřením při pití vody z čerstvě vykopané studny. Netěsnosti mohou kontaminovat vodu a představovat zdravotní riziko.

Před pitím vody ze studny si pečlivě prohlédněte její okolí. Pozorně sledujte následující známky netěsností:

 • Vlhké skvrny a vlhké oblasti země kolem studny;
 • Tekoucí voda z bočních stěn studny;
 • Neustálá tvorba louží kolem studny;
 • Poškození nebo praskliny na stěnách studny;
 • Přítomnost vody, dlažebních kostek nebo štěrku pod nebo v blízkosti studny.

Pokud si všimnete takových příznaků, může to být známkou toho, že dochází k úniku a možné kontaminaci vody. V tomto případě se doporučuje nepít vodu z takové studny, ale kontaktovat specialisty, aby provedli opravy a zkontrolovali kvalitu vody.

READ
Jak se liší kosatce sibiřské od kosatců vousatých?

Změřte úroveň nánosů písku

Pro zjištění kvality vody z čerstvě vykopané studny je nutné změřit úroveň nánosů písku. Nánosy písku jsou jedním ze znaků znečištění vody a mohou naznačovat přítomnost písku, jílu, bahna a dalších nežádoucích nečistot ve vodě.

K měření úrovně usazenin písku lze použít následující metodu:

 1. Připravte si průhlednou nádobu, například skleněnou baňku, a tenkou tyčinku nebo špachtli pro odběr vzorků.
 2. Opatrně spusťte nádobu do studny tak, aby se nedotýkala stěn nebo dna. Pomalu spouštějte nádobu, dokud nebude zcela ponořena ve vodě.
 3. Opatrně zvedněte nádobu na povrch, aniž byste se dotkli stěn studny.
 4. Ponechte nádobu na povrchu a nechte ji stabilizovat.
 5. Pomocí špachtle nebo špachtle opatrně odeberte vzorek vody z horní části nádoby.
 6. Vyhodnoťte barvu a průhlednost odebraného vzorku:
  • Pokud je voda čistá a bez viditelných nečistot, bude se na ní usazovat jen malý nebo žádný písek.
  • Pokud je voda zakalená, má viditelné částice nebo má pískový odstín, je hladina usazenin písku vysoká.

Měření úrovně nánosů písku vám pomůže posoudit kvalitu vody v čerstvě vykopané studni. Pokud je hladina sedimentu vysoká, nedoporučuje se konzumovat takovou vodu bez předúpravy a filtrace.

Používejte speciální metody čištění

Pokud je k pití potřeba voda z čerstvě vykopané studny, je třeba použít speciální metody čištění, aby byla zajištěna její bezpečná spotřeba.

Studniční vodu lze čistit následujícími metodami:

 • filtrování – proces odstraňování suspendovaných částic z vody pomocí různých typů filtrů, jako jsou uhlíkové, pískové nebo keramické filtry. Filtry zachycují částice a další nečistoty a zlepšují kvalitu vody.
 • Ozonace – metoda, při které se voda upravuje ozónem, aby se zničily mikroorganismy a bakterie. Ozón je silné oxidační činidlo a dokáže zničit většinu patogenních mikroorganismů, díky čemuž je voda pitná.
 • Léčba ultrafialovým zářením – proces, při kterém je voda ozařována ultrafialovými paprsky, což umožňuje ničení některých druhů bakterií, virů a jiných mikroorganismů. Tato metoda je šetrná k životnímu prostředí, nevyžaduje použití chemikálií a nemění chemické složení vody.

Při použití kterékoli z těchto metod čištění je důležité dodržovat pokyny výrobce, abyste zajistili, že proces je účinný a produkuje nejbezpečnější možnou vodu k pití.

READ
Jaká je hlavní výhoda březového dřeva?

Kromě toho je důležité pamatovat na to, že některé kontaminanty, jako jsou těžké kovy nebo určité chemikálie, nejsou těmito čisticími metodami zcela odstraněny a mohou vyžadovat další specializované procesy.

Vzhledem ke všemu výše uvedenému je pro bezpečnou spotřebu vody z čerstvě vykopané studny nutné použití speciálních metod úpravy.

Nechte vodu rozložit a vychladnout

Po čerstvém zapuštění studny může být voda v ní zakalená a obsahovat nežádoucí nečistoty. Aby se voda stala vhodnou ke konzumaci, musí jí být poskytnut čas, aby se rozložila a vyčistila.

Voda ve studni by se měla vyčistit od usazenin a nečistot, proto se doporučuje nechat ji několik dní nebo týdnů. Během této doby zákal zmizí a voda se vyčistí. Před pitím vody z čerstvě vykopané studny je však nutné provést test na přítomnost škodlivých mikroorganismů a chemikálií.

Vodní chlazení je také důležitým bezpečnostním aspektem. Voda ze studny má zpravidla nižší teplotu než na povrchu. Je to dáno hloubkou studny a přirozenými procesy chlazení vody. Vychlazená voda je v horkém počasí příjemnější a osvěžující. Ihned po delším ochlazení byste však neměli pít studenou vodu, protože může způsobit podchlazení. Před pitím se doporučuje nechat vodu mírně zahřát na příjemnou teplotu.

Pravidelně kontrolujte kvalitu vody

Je důležité si uvědomit, že i když čerstvě vykopaná studna může zpočátku obsahovat čistou a nezávadnou vodu k pití, její kvalita se může časem měnit. Proto je důležité pravidelně kontrolovat kvalitu studniční vody.

K tomu můžete použít následující znaky:

 • Barva a průhlednost – voda by měla být čistá a neměla by mít nepříjemný zápach. Pokud je voda zakalená nebo má nažloutlý odstín, může to znamenat přítomnost nečistot nebo kontaminantů.
 • Chuť a vůně — voda by měla být bez zápachu a měla by mít čerstvou chuť. Kovová nebo chemická chuť může naznačovat nečistoty ve vodě.
 • Mikrobiologický rozbor — pro přesnější posouzení kvality vody ze studny se doporučuje provést mikrobiologický rozbor. To odhalí přítomnost bakterií, virů a dalších mikroorganismů, které mohou být zdraví nebezpečné.

Pokud jsou při kontrole kvality vody zjištěny nějaké problémy, doporučuje se kontaktovat specialisty, kteří mohou dát doporučení ohledně čištění a dezinfekce vody.

READ
Jak bojovat proti slimákům tradičním způsobem?

Testování kvality vody by mělo být prováděno pravidelně, zejména po deštích nebo jiných srážkách, které mohou ovlivnit stav vody ve studni.

Otázka-odpověď

Je možné hned pít vodu z čerstvě vykopané studny?

Ne, voda z čerstvě vykopané studny by se měla před pitím přefiltrovat a upravit. Může obsahovat mikroorganismy a bakterie, které mohou být zdraví škodlivé.

Jak dlouho by měla voda zůstat ve studni po jejím napuštění?

Před použitím se doporučuje, aby voda ležela ve studni alespoň 3-5 dní. To umožní usazení sedimentu a přirozenou filtraci vody. Je důležité si uvědomit, že délka tohoto období může záviset na místních podmínkách a kvalitě vodního zdroje.

Jaký filtr lze použít k čištění vody z čerstvě vykopané studny?

K čištění vody z čerstvě vykopané studny můžete použít filtry s keramickým nebo uhlíkovým základem. Účinně odstraňují usazeniny, rez, bakterie a další nečistoty. Můžete také použít systémy na čištění vody s reverzní osmózou k úplnějšímu odstranění kontaminantů.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: