Potřebují sousedé souhlas ke stavbě lázeňského domu?

Je nepravděpodobné, že při plánování individuálního domu na vlastním pozemku si vystačíte s nudnou sprchou na mytí. Mysl milionů našich krajanů vlastní lázeňský dům – ideální způsob, jak relaxovat tělo i duši, zlepšit své zdraví a nabrat vitalitu. Jak se však ukázalo, legislativa na cestu do vlastních lázní občana na jeho místě umístila několik pastí. Realnoe Vremya vymýšlí, jak je obejít, a pomáhá nám s tím katastrální inženýrka Lilia Kupchikhina.

Musím zaregistrovat koupel?

Podle ruské legislativy je nutné zapsat do katastru nejen obytné budovy, ale také nebytové budovy – v případě, že se jedná o projekty investiční výstavby. Kodex územního plánování Ruské federace stanoví hranici mezi kapitálovými a nekapitálovými zařízeními podle dvou hlavních rysů:

 • velké objekty nelze přesunout, aniž by se zhroutily a neztratily funkčnost;
 • kapitálová zařízení jsou postavena na pevných základech, to znamená, že jsou nerozlučně spjata s půdou.

Skleník, venkovní záchod nebo skládací altán jsou tedy s největší pravděpodobností nestálé objekty a není třeba je evidovat. Ale například garáž se základem, zděný altán a většina lázní budou klasifikovány jako hlavní pomocná zařízení, která stojí na místě kromě hlavního domu.

Mimochodem, není třeba podléhat běžné mylné představě: pomocná zařízení (jako lázně nebo altány) na místě určeném pro individuální bytovou výstavbu nemusí být nutně postavena až poté, co je na něm postaven dům. Tento požadavek v legislativě není (a to je přímo uvedeno v dopise Ministerstva hospodářského rozvoje ze dne 13. dubna 2020 č. 3215-AB/20).

Ano, kapitálová zařízení budou zdaněna. Ale abychom nezapomněli: v případě individuálního bydlení se daň bude účtovat z plochy mínus 50 metrů čtverečních z celku (psali jsme o tom v jednom z předchozích článků). Pokud je tedy vaše vana malá a vejde se do této oblasti, bude z ní účtována nulová daň.

Patnáctka hra: kam dát vanu

Lázeňský dům je velmi náročný objekt z hlediska výběru místa, protože musí být umístěn na pozemku tak, aby vyhovoval jak urbanistickým normám (je v předepsané vzdálenosti od domu i od hranice sousedního pozemku), a hygienické a epidemiologické (koneckonců jde o stavbu, ze které odcházejí kanalizace) a protipožární (koneckonců, pokud se v ní ohřívají kamna otevřeným ohněm, existuje vážné nebezpečí požáru). Tyto požadavky upravuje zejména SNiP 30-02-97 (v jejich aktualizované podobě), SP 11-106-97 a některé další dokumenty.

 • Vzdálenost od obytné budovy k vaně (sauně) musí být nejméně 8 metrů.
 • Shromažďování a čištění odpadních vod z vany nebo sauny se provádí „ve filtrační rýze se štěrkopískovým zásypem nebo v jiných čistírnách umístěných ne blíže než 4 metry od hranice sousedního pozemku“.
 • Vzdálenost od stěny vany k plotu souseda by neměla být menší než 1 metr. Zároveň by měl být sklon střechy navržen tak, aby se z ní dešťová voda neslévala do sousedního prostoru.
 • Pokud je v blízkosti les, pak by do lesní oblasti k lázním mělo být alespoň 15 metrů.
 • Pokud k místu přiléhá přírodní nádrž, pak zapomeňte na sny o vyběhnutí z lázní přímo na lávku a skočení do řeky v tom, co vaše matka porodila. K tomu budete muset uběhnout alespoň 20 metrů (to je šířka pobřeží, která by měla být ponechána pro veřejné použití). To je požadavek vodního zákoníku Ruské federace.
 • Pokud je na místě studna nebo studna s vodou, musí být vana odebírána nejméně 12 metrů od ní – aby nedošlo ke znečištění zvodně odtokem. Pravda, zákon to neupravuje, ale většina odborníků to doporučuje.
 • A konečně, vaše vana by měla být umístěna alespoň 5 metrů od silnice a od červené čáry (pokud prochází někde poblíž).
READ
O stíhací rostlině: co to je, jak to vypadá, užitečné a škodlivé vlastnosti

Podle aktualizovaného SNiP nejsou v rámci jednoho místa standardizovány požární vzdálenosti – to znamená, že můžete bezpečně umístit stodolu, lázeňský dům a řekněme altán blízko sebe. Důležité je pouze dodržení vzdálenosti minimálně 8 metrů od obytného domu a potřebné odsazení od sousedních pozemků. Hraním tagu tímto způsobem můžete najít perfektní místo pro vaši koupel.

Ptáte se: co lázně připojené k domu? V tomto případě SNiP, který stanoví vzdálenosti pro samostatné budovy, nic neříká. S takovou koupelí je tedy třeba počítat v celkové ploše – i přes to, že bude představovat určité nebezpečí požáru (zvláště pokud má kamna na dřevo), bude nedílnou součástí vašeho domova.

Odborníci doporučují orientovat vchod do lázní na jižní stranu (protože je zde více slunce, což znamená, že se v zimě hromadí méně sněhu). Okna je nejlepší umístit na západ nebo jihozápad (to zajistí maximální osvětlení). A ještě jeden důležitý tip: vaše lázně a vchod do ní by měly být dobře viditelné z oken domu: v případě požáru je lepší jej okamžitě vidět a nesoustřeďovat se na přicházející sloup hustého černého kouře. zpoza rohu.

A ještě jedna otázka: co se stane, když postavíte lázeňský dům, který není v souladu s SNIP a nezaregistrujete ho? S velkou pravděpodobností prozatím nic. Možností je ale několik: při zjištění porušení hrozí různé sankce – od pokuty až po rozhodnutí zbourat lázeňský dům jako nelegální stavbu.

 • Budete „klepat“ sousedy s orlíma očima, kteří uvidí, že vzdálenost mezi domem a lázní je méně než 8 metrů.
 • Ještě horší je, když se sousedé s orlíma očima rozhodnou, že váš lázeňský dům, postavený blíže, než by měl být, k jejich plotu, porušuje jejich práva na pohodlné bydlení na místě. Například v zimě na jejich pozemek padá sníh ze střechy lázní, druhé patro (pokud tam je) zastíní jejich záhony a kouř z komína jde přímo do jejich altánku. Mají právo podat žalobu, pokud dojde k porušení umístění, a soud vám může uložit povinnost zbourat váš zdroj zdraví a mládí (pokud jej nelze přesunout na jiné místo).
 • Orgány Rosreestru se o porušení dozvědí a jejich cesty jsou nevyzpytatelné: například v Moskevské oblasti tyto úřady nedávno vypustily speciální špionážní drony, které fotografují podezřelé střechy „navíc“ v oblasti, kde je registrován pouze dům. Někteří podnikaví vlastníci pozemků se před takovými fotografiemi zachraňují tím, že na střechy nepovolených „upgradů“ svých nemovitostí umístí falešný plevel.
READ
Co by se mělo do betonu přidávat, aby nepraskal?

Jak dát vanu do katastru nemovitostí

Pokud tedy vaše vana nepatří do typu „cedrový sud“ nebo nestojí na mělkém základu, ze kterého ji lze snadno vyjmout a přesunout na jiné místo bez ztráty funkčnosti, musíte ji zaregistrovat u Rosreestr, vložte na katastrálním operátu.

Chcete-li to provést, musíte nejprve zavolat na místo katastrálního inženýra. Změří vaši vanu a vypracuje její technický plán: kde se nachází (s jasnými geodetickými souřadnicemi), jak jsou umístěny místnosti uvnitř, jak je orientována ke světovým stranám.

Poté, vyzbrojen tímto technickým plánem, pasem a 350 rubly na zaplacení poplatku, jde majitel webu (a budoucí šťastný majitel lázeňského domu) do MFC, kde předloží dokumenty k registraci objektu v Rosreestr. Dále bude postup probíhat bez účasti majitele: pokud lázeňský dům nepřekročí hranice pozemku, bude zapsán, bude mu přiděleno katastrální číslo a dokonce bude určena katastrální hodnota.

A pokud jste dodrželi všechna potřebná pravidla, vaše koupel vás bude těšit po mnoho let!

Podle předpisů územního plánování vyžaduje výstavba lázeňského domu dodržování určitých pravidel a norem. Jedním z těchto požadavků je vyhnout se blízkosti sousedních budov. V některých případech je však možné získat souhlas sousedů s instalací lázeňského domu v blízkosti jejich domova.

Souhlas sousedů s blízkostí lázeňského domu je právní a potvrzuje vzájemný souhlas obou stran s touto stavbou. Pro vypracování takového souhlasu existují vzory, které upravují nejen otázky týkající se vzdálenosti mezi budovami, ale také případné odpovědnosti v případě problémů.

Níže je uveden příklad vzorového souhlasu s blízkostí lázeňského domu od sousedů, který může sloužit jako základ pro vypracování takového dokumentu. Je důležité poznamenat, že vzorek lze upravit tak, aby vyhovoval konkrétním okolnostem a požadavkům stran.

Když požádáte své sousedy o souhlas s umístěním lázeňského domu v blízkosti, doporučujeme jim poskytnout úplné informace o vašem projektu a pokud je to možné, konzultovat s odborníky v této oblasti. To pomůže předejít možným konfliktům a zajistí vzájemné porozumění mezi sousedy, a to i s ohledem na legislativu a stavební předpisy.

Proč potřebujete souhlas od sousedů, abyste měli blízko sebe lázeňský dům?

Souhlas sousedů s blízkostí lázeňského domu je důležitým dokumentem, který je nezbytný pro zajištění právní stránky situace, kdy plánujete na svém pozemku nedaleko od sousedů postavit lázeňský dům nebo saunu.

Tento souhlas ukazuje, že sousedé vám oficiálně povolují postavit lázeňský dům na uvedeném místě. Potvrzuje váš respekt k právům vašich sousedů a pomáhá předcházet případným konfliktům v budoucnu.

Souhlas sousedů s blízkostí lázeňského domu obvykle obsahuje informace o staveništi, velikosti lázeňského domu, způsobu vytápění, jakož i povinnosti dodržovat zákony a bezpečnostní požadavky. Jde o důležité údaje, které pomáhají stanovit správné hranice pro využívání půdy a udržovat klidné vztahy se sousedy.

READ
Jak zasadit brambory pod lopatu?

Tato dohoda také pomáhá oběma stranám – vám, vlastníkovi nemovitosti a vašim sousedům – udržovat váš majetek čistý, tichý a bezpečný. Podporou dobrých sousedských vztahů má takový souhlas významné místo v našem právním řádu a je nedílnou součástí stavebního řízení.

Získání souhlasu sousedů pro umístění nedalekého lázeňského domu vytváří společný základ pro vzájemné porozumění, respekt k soukromému vlastnictví a právům sousedů a také pomáhá snižovat možné problémy v budoucnu.

Proces získání souhlasu s blízkostí lázeňského domu od sousedů

Získání souhlasu sousedů s blízkostí lázeňského domu je důležitou fází výstavby. Chcete-li jej implementovat, musíte dodržovat určitou posloupnost akcí a poskytnout všechny potřebné dokumenty.

Nejprve je nutné informovat sousedy o záměru postavit lázeňský dům v blízkosti jejich pozemku. K tomu se doporučuje napsat formální dopis se žádostí o souhlas. V dopise by měl být uveden název místa, adresa, plánované rozměry lázeňského domu a také místo, kde se bude nacházet vzhledem k hranicím se sousedy.

Kromě dopisu můžete přidat návrh nebo nákresy lázeňského domu, aby si sousedé mohli představit, jak bude vypadat a jaký dopad by to mohlo mít na životní prostředí. Pokud chcete, můžete také nabídnout setkání a projednání podrobností a možných obav sousedů.

Po obdržení souhlasu sousedů s blízkostí lázeňského domu stojí za to uzavřít formální dohodu nebo smlouvu podepsanou oběma stranami. Dokument by měl uvádět podmínky pro stavbu a užívání lázeňského domu, odpovědnost za případné nároky třetích stran a také pravidla, která musí majitel lázeňského domu dodržovat.

Je důležité si uvědomit, že získání souhlasu s umístěním nedalekého lázeňského domu od sousedů může nějakou dobu trvat, proto se doporučuje zahájit proces předem, abyste měli dostatek času na vyřešení možných kontroverzních problémů a přípravu potřebných dokumentů.

Příklad formuláře souhlasu s blízkostí lázeňského domu od sousedů v roce 2023

Potvrzuji tímto svůj souhlas s blízkým umístěním budovaného lázeňského domu na adrese: [uveďte adresu], vzhledem k mému pozemku nedaleko od hranice sousedního pozemku.

Já, [celé jméno], který jsem vlastníkem pozemku [uveďte číslo parcely] na straně jedné a [celé jméno souseda], který je vlastníkem sousedního pozemku [uveďte číslo parcely], na druhé straně uzavřít tento souhlas s blízkostí lázeňského domu.

READ
Je možné si vypláchnout uši peroxidem vodíku?

V rámci této smlouvy platí následující podmínky:

 1. Lázeňský dům bude umístěn ve vzdálenosti alespoň [uveďte požadovanou vzdálenost] metrů od hranice mého webu.
 2. Lázeňský dům bude vybaven bezpečnostními prvky, včetně řádného systému odvodu kouře a protipožárních opatření.
 3. Lázeňský dům bude ve svém areálu udržovat čistotu a pořádek a nebude poškozovat životní prostředí, včetně neoprávněného vypouštění odpadních vod.

Uvedený souhlas s blízkým umístěním lázeňského domu je omezen pouze na jeden případ a neposkytuje práva na další stavební projekty nebo akce neuvedené v tomto dokumentu.

Tento souhlas s blízkostí lázeňského domu bude platný, dokud nebudou změněny podstatné podmínky nebo dokud ho jedna ze stran neodvolá. Pokud se změní významné podmínky, je nutné uzavřít nový souhlas s blízkostí lázeňského domu.

Strany potvrzují, že všechny podmínky tohoto souhlasu s blízkostí lázeňského domu byly pečlivě přečteny a plně jim porozuměly. Podpisem tohoto dokumentu strany vyjadřují svůj souhlas se stanovenými podmínkami a zavazují se je dodržovat.

Právní odpovědnost v případě nedostatku souhlasu s blízkostí lázeňského domu od sousedů

Právní odpovědnost v případě nedostatku souhlasu s blízkostí lázeňského domu od sousedů

V případě absence dostatečného a zaznamenaného souhlasu sousedů ohledně blízkosti lázeňského domu může developer nebo majitel lázeňského domu čelit právní odpovědnosti. To se může stát v případě porušení zákona nebo stanovených stavebních pravidel.

Potřeba získat souhlas sousedů je zaměřena na předcházení možným konfliktům a problémům spojeným s blízkou polohou lázeňského domu. Odmítnutí sousedů může být založeno na různých důvodech, včetně ochrany soukromí, ochrany krajiny nebo porušení zavedených stavebních předpisů.

Pokud nebyl získán souhlas s blízkostí lázeňského domu, mohou příslušné orgány nebo soud uplatnit právní opatření proti stavebníkovi nebo vlastníkovi lázeňského domu. To může zahrnovat pokuty, povinné přepracování nebo dokonce demolici vybudovaného zařízení.

Abyste se vyhnuli právní odpovědnosti, musíte se nejprve seznámit s legislativou a stavebními předpisy a také se poradit s příslušnými úřady nebo právníky. Měli byste také vzít v úvahu názory a zájmy sousedů, dodržovat stanovené normy a pravidla a v případě potřeby získat souhlas s blízkostí lázeňského domu.

Jak chránit svá práva při získávání souhlasu s umístěním nedalekého lázeňského domu od sousedů

Při získávání souhlasu sousedů s blízkostí lázeňského domu musíte věnovat pozornost několika důležitým bodům, abyste chránili svá práva a zájmy.

Za prvé je důležité vypracovat právně správný dokument, který musí obsahovat všechny podstatné podmínky souhlasu. Dokument musí obsahovat přesné informace o umístění lázeňského domu, velikosti a umístění na místě, jakož i údaj o tom, že sousedé souhlasí s tímto projektem.

READ
Jak dlouho byste měli namáčet vepřové houby?

Za druhé, před podpisem souhlasu se doporučuje konzultovat s právníkem, který pomůže zhodnotit právní stránku problému a poskytne odbornou podporu v procesu sepisování dokumentu. Vyhnete se tak případným právním problémům v budoucnu.

Je také důležité vzít v úvahu, že získání souhlasu sousedů s blízkostí lázeňského domu vás nezbavuje povinnosti dodržovat požadavky vládních nařízení a stavebních pravidel. Před zahájením stavebních prací se proto doporučuje kontaktovat příslušné úřady, aby získali potřebná povolení a souhlasy.

V případě sporů nebo konfliktů se sousedy v souvislosti s blízkostí lázeňského domu je užitečné kontaktovat místní samosprávu, inspektorát bytových a komunálních služeb nebo soud. Je důležité mít listinný doklad o souhlasu sousedů s touto stavbou, aby bylo možné jej v případě potřeby poskytnout.

Obecně platí, že abyste ochránili svá práva a zájmy při získávání souhlasu s umístěním blízkého lázeňského domu od sousedů, musíte být opatrní, provést právní přezkum a v případě sporů vyhledat pomoc specialistů.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: