Uspořádání studny na vodu

Tento článek je průvodcem pro ty, kteří plánují instalaci studny na místě: výběr schématu uspořádání studny, výběr čerpacího zařízení a další nuance, které je třeba vzít v úvahu při vrtání studní.

Každý, kdo se chystá organizovat místní zásobování vodou, by měl vědět, jaké nuance je třeba vzít v úvahu při uspořádání studní. V praxi v této věci nejsou žádné maličkosti: důležité je roční období, uspořádání studny, typ zařízení, spouštěcí práce a mnoho dalšího.

Vše samozřejmě začíná výběrem místa pro uspořádání. V našem článku podrobně popíšeme přípravnou fázi a poskytneme doporučení pro správnou organizaci práce při stavbě studny.

Roční období pro zahájení dobré výstavby

Nedoporučuje se stavět místo příjmu vody brzy na jaře ze zřejmých důvodů: můžete udělat chybu kvůli záplavovým vodám a pak s nástupem léta zůstat bez zdroje, protože prostě zmizí.

Ve středním Rusku se práce neprovádějí od března do května, vše závisí na povětrnostních podmínkách. Blíže k severním regionům se termíny mohou posunout v průměru o měsíc.

Nejvhodnější dobou pro vyhledávání podzemní vody je letní období až do začátku podzimu, protože hladina vody v podzemních půdách klesá na minimum. Během tohoto období se jakákoliv technika bude moci dostat na správné místo bez zvláštních překážek. Jakmile začne období dešťů, nastanou rizika podobná těm, která existují na jaře.

Zima je na rozdíl od stereotypů nejlepším obdobím pro vrtání studní. Zmrzlou půdou snadno projde specializovaný nástroj, který zajistí zasažení požadované vrstvy, přičemž nebude narušen reliéf místa a záhony zůstanou neporušené.

Místo a pravidla pro úpravu studny

Neměli byste předpokládat, že při vrtání studny na místě vás čeká totéž, co vaše sousedy: někteří neměli problémy, jiní měli opak. Najít vodu je velké štěstí, jako výhra v loterii. Intuice v této věci není na posledním místě.

Jak najít vhodné místo pro vrtání? Je nutné přidělit prostor, kde bude příjem vody co nejpohodlnější, a volný přístup do studny je zajištěn z jakékoli části lokality. Uspořádání studny pro vodu by nemělo probíhat v blízkosti budov, keřů nebo stromů. Měli byste si však uvědomit, že pro zajištění normálního provozu čerpacích zařízení a zavlažovacích strojů je nutné, aby byl zdroj energie dostatečně blízko.

Jaké nuance je třeba vzít v úvahu při uspořádání studní? Měli byste se ujistit, že na místě nejsou žádné podzemní inženýrské sítě, a pokud potřebujete vybudovat vlastní vodovodní systém, můžete vybavit příkop.

READ
Cucumber Rita f1: popis odrůdy, fotografie, recenze

Zvláště důležité : z nejbohatšího zdroje čisté a zdravé vody nebude mít smysl, pokud speciální zařízení pro vrtání nemůže zajet na správné místo.

Je zakázáno vrtat na území, od kterého se blíže než 300 metrů nacházejí následující objekty:

 • hlavní dálnice;
 • průmyslové podniky;
 • skládky a skládky odpadků;
 • pohřebiště mrtvol zemědělských a domácích zvířat;
 • hřbitovy atd.

Znečištění spojené s používáním tvrdých chemických hnojiv a přípravků na hubení škůdců na zemědělsko-průmyslových komplexech se může dešťovou vodou dostat do podzemních vod a otrávit vodu.

Ze stejných důvodů byste měli vybrat místo pro studnu, která bude co nejdále od žump a kompostovacích jímek. Týká se to usazovacích nádrží umístěných nejen na vašich, ale i na sousedních pozemcích. Podle předpisů nemůžete čerpat vodu, pokud je v blízkosti elektrické vedení, jinak vám hrozí pokuta.

Výběr schématu výstavby studny

Požadované schéma instalace je nejlépe zohledněno ve fázi návrhu domu. Zvolený vodovodní systém ovlivní účinnost zařízení, jeho schopnosti a také kvalitu vody. Dále budou zváženy některé typické možnosti pro uspořádání studny v soukromém domě.

Například v předměstských oblastech v létě je studna jako habešská studna považována za velmi oblíbenou možnost. Potrubí může ležet v hloubce až 12 metrů. Pro tento typ konstrukce jsou vhodné trubky s úzkým průměrem. Takové vodovodní potrubí obvykle nepřijímá vodu z horních vrstev půdy a znečištění z povrchu.

Pokud je v soukromém domě v zimě potřeba vody ze studny, zvolí se artéská možnost.

V tomto případě bude muset být za stavbu studny na klíč zaplacena vysoká cena, proto se zpravidla jedná o odhady kolektivních farem. Hloubka vrtu je 50–200 metrů. V důsledku vrtání můžete získat vlastní rozlití – to zkomplikuje proces uspořádání. Voda, která je pod konstantním tlakem, bude mít tendenci vytékat ven a stoupat bez čerpadla. Výstavba vodovodního potrubí si vyžádá další náklady, výsledná cena bude vyšší. Zde se používají dvě uspořádání:

 • udělat studnu s kesonem;
 • nainstalujte letní kohoutek, čímž zajistíte stálý přísun vody z úst.

Pro jednoho majitele příměstské oblasti je výhodnější vybavit pískovou studnu. Taková struktura vydrží méně než předchozí verze, kvůli rychlému zanášení. Samoproudění se zde však na rozdíl od artéské verze studny vyskytuje jen zřídka.

READ
Jaké vitamíny jsou v jablkách a jak si vybrat nejužitečnější ovoce, video

Keson pro studnu je uzavřená nádoba, díky které zdroj nezamrzá a znečištění se nedostane do vody. Kesony mají dnes řadu výhod:

 • schopnost ušetřit místo v domě;
 • není třeba provádět tepelnou izolaci;
 • nepřítomnost korozních procesů;
 • Lisované pouzdro vyrobené z vysoce kvalitního plastu.

Pro soukromý dům můžete použít válcové nádoby o průměru asi 100 centimetrů a výšce 200 centimetrů. Tato možnost je vhodná pro zalévání v létě. Aby v zimním období nedošlo k zamrznutí konstrukce, je osazen svahový výpusť ze samovylévacího zdroje, aby tam mohla neustále proudit voda. Pokud je teplota vody asi plus pět stupňů, pak prameni v příměstské oblasti nehrozí zamrznutí.

Vodu ve studni na zimu úplně nevypínejte. Potrubí může prasknout a pak se na místě vytvoří bažina. Totéž se může stát, pokud specialisté zacházejí s vrtáním studny a jejím uspořádáním ve zlé víře, venkovské statky se promění v rybník. Proto se vyplatí zvážit všechna pro a proti této akce.

Výběr čerpacího zařízení pro stavbu studní

Chcete-li vybavit studnu v domě, budete si muset zakoupit následující vybavení:

 • Vodní čerpadlo . Je důležité vybrat zařízení s takovým výkonem, aby se v potrubí vytvořil potřebný tlak, který může zvednout vodu ze studny.
 • Automatizace . S jeho pomocí bude systém schopen fungovat autonomně, bez účasti lidí, zapínat se podle potřeby.
 • Systém ochrany zařízení . V případě přehřátí nebo přetížení se zařízení automaticky vypne, aby nedošlo k poškození.
 • Akumulátor . Zajistí konstantní tlak v systému, s výjimkou jeho kapek.

Pro tyto účely lze použít různé typy čerpacích zařízení s vlastní výkonnostní charakteristikou.

 • Povrchové čerpadlo pro studnu vybavenou mělčinou

Náklady na takovou jednotku budou nižší. Pokud je čerpadlo snadno přístupné, pak by opravy a údržba neměly být obtížné. Před nástupem chladného počasí lze povrchové čerpadlo odstranit, takže je to nejlepší možnost pro uspořádání studny v letní chatě. Je možné instalovat plně vybavenou čerpací stanici, jejíž provozní režim lze snadno přizpůsobit zadaným parametrům. Sada zařízení obsahuje hydraulickou nádrž a řídicí jednotku.

Instalace čerpací stanice je nejlepší možností, pokud jde o mělkou studnu. V tomto případě je ve zdroji ponořena pouze ohebná hadice a zbytek zařízení je umístěn na povrchu (v technické místnosti, která se obvykle nachází v blízkosti studny). Takové schéma má jednu významnou nevýhodu – není možné extrahovat vodu z velké hloubky. Maximální hloubka není větší než 8-10 metrů.

 • Ponorné čerpadlo pro studnu vybavenou v hloubce
READ
Jaké okurky na co - odrůdy nebo hybridy. Kognitivně jednoduché

Čerpadlo je ponořeno v plášťové trubce pod úrovní vodních vrstev, ve skutečnosti je to čerpadlo. Zbývající části zařízení jsou namontovány na povrchu. Hydraulická nádrž, filtrační systém, ovládací skříňka a další zařízení mohou být instalovány v domě nebo ve speciální místnosti. Blízkost zdroje nijak zvlášť neovlivňuje účinnost zařízení.

Po výpočtu potřebných parametrů pro uspořádání studny v domě vyberou vhodnou čerpací jednotku. Důležité je zajistit, aby voda vystupovala na povrch a následně protékala vodovodem k obyvatelům. Pro bezproblémový provoz vodovodního zařízení musí mít potrubí odpovídající tlak. Je nutné zajistit ochranu celého systému před srážkami a zamrznutím.

Jaké další nuance je třeba vzít v úvahu při uspořádání studní

Rád bych doufal, že po přečtení tohoto článku budete mít představu o tom, jaké kroky je potřeba udělat, abyste dobře vybavili stavbu na klíč.

Zde je několik dalších užitečných tipů pro vás:

 • Technickou místnost se nedoporučuje umístit pod zem, pokud se podzemní voda nachází blízko sebe a její hladina je vyšší než hloubka promrzání půdy. Je lepší jej vybavit na povrchu nebo použít adaptér.
 • Pokud je dům obýván celoročně, pak má smysl umístit zařízení, které zajišťuje zásobování vodou, v hlavní budově. V suché, teplé a prostorné místnosti je pohodlnější zařízení udržovat a jeho životnost bude delší.
 • Podzemní keson je vhodný pro umístění zařízení, pokud je dům obýván sezónně. V zimě se teplota v kesonu bude držet nad nulou, na rozdíl od nevytápěné budovy. Pokud se během zimního období nebude přívod vody používat déle než 7 dní, je nutné vodu vypustit.
 • Převládají-li na staveništi svážné půdy s ostrohranným štěrkem nebo tekutým pískem, je vhodné vybudovat ochranný plášť pro potrubí vycházející z domu ke kesonu nebo adaptéru. Elektrický kabel je vždy umístěn v HDPE trubce s ochranným pláštěm.
 • Hydraulické jednotky je lepší připojit k systému pomocí uzamykacích mechanismů (ventilů) se skládacími spoji. Zařízení se pak bude snáze udržovat a v případě poruchy snadno vyměnit.
 • Je důležité si uvědomit, že bez ohledu na typ jednotek musí být při připojování do okruhu zařazen zpětný ventil a hrubý filtr. Ventil je instalován za čerpadlem a filtrační systém je instalován před akumulátorem.

Při provozu zařízení nezapomeňte na tlak v pneumatickém prvku membránové nádrže. Jeho hladina musí být monitorována jednou měsíčně a v případě potřeby dočerpána.

READ
Název malá jablka

Přihlaste se k odběru našeho kanálu, aby vám neunikly nejnovější recenze, akce a novinky.

Stát stavba studny od 40 000 rublů.

Оборудование Hloubka ponoru čerpadla (m)
30 40 50 60 70 80 90 100
Čerpadlo Grundfos 38 696 38 696 47 992 47 992 47 992 51 296 51 296 51 296
Speroni Waterstry Pumpa 15 478 15 478 19 196 19 196 19 196 20 518 20 518 20 518
Čerpadlo Belamos 13 978 13 978 17 696 17 696 17 696 19 018 19 018 19 018
Keson (1×1×2) 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Keson (1,5×1,5×2) 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000
Hydropneumotank 100l 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500
Řídící jednotka 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560
Komunikace a příslušenství 19 248 21 361 23 475 26 039 28 227 30 416 32 604 34 793
Instalační práce 31 260 31 560 31 860 32 160 32 460 32 760 33 060 33 360

Stavba studny: rychle, kvalitně, na klíč

Naše společnost nabízí levnou zakázku na výstavbu studny na klíč v Moskvě a Moskevské oblasti. Provádíme veškeré práce související s vrtnými pracemi a následnou organizací zásobování spotřebitelů čistou vodou. Na všechny poskytované služby se vztahuje doživotní záruka. Zákazníci také dostávají včasné a vysoce kvalitní služby v souladu se všemi platnými předpisy a pravidly.

Příklady zařízení studniční vody

Stavba studny

Uspořádání studní na vodu

Stavba studny na klíč

Uspořádání studny v zemi

Stavební služby studní

Zařizování studní na klíč

Naši specialisté se již více než jeden rok zabývají výstavbou studní v moskevské oblasti. Specializujeme se na poskytování služeb v této oblasti, proto s každým klientem uzavíráme oficiální smlouvu a poskytujeme také záruku kvality na všechny provedené práce bez ohledu na jejich objem a celkovou cenu zakázky.

Základní etapy

Výstavba studny na klíč zahrnuje postupné provádění několika typů prací najednou. Za zmínku stojí následující:

 1. Příprava jámy pro umístění a instalaci kesonu.
 2. Výkopové práce (nutné k položení vodovodního potrubí k objektu).
 3. Zařízení vodovodního systému podél výsledného příkopu pod hloubkou zamrznutí půdy.
 4. Položení kabelového kanálu (pomocí HDPE trubek).
 5. Řezání pažnicové trubky, montáž hlavy (pro utěsnění ústí vrtu).
 6. Montáž vrtného čerpadla, jeho pojištění kabelem, upevnění elektrického kabelu na plášťovou trubku.
 7. Instalace automatiky, hydraulické nádrže, rozvodného rozdělovače (jeho napojení na vodovodní potrubí).
 8. Těsnící kabel a elektrické vstupy do kesonu.
 9. Spouštění, tlaková zkouška vodovodního systému.
 10. Čerpací.
 11. Provádění uvedení do provozu.
 12. Zásyp půdy.
 13. Instrukce klienta.
READ
Popis a léčivé vlastnosti pelyňku

Při zařizování studny na klíč v Moskvě a Moskevské oblasti odborníci naší společnosti nezávisle dodají veškeré potřebné vybavení, nainstalují keson, čerpadlo, hlavu, namontují hydraulický akumulátor, připraví a seřídí automatizaci.

Veškeré pracovní činnosti pro uspořádání studny pro vodu (ve venkovském domě, ve venkovském domě nebo pozemku) musí být předem dohodnuty se zákazníkem. Naši specialisté provádějí plnohodnotné dlouhodobé čerpání až do získání čisté vody. V závěrečných fázích se provádí zkušební provoz zařízení, kontroluje se fungování čerpacího zařízení, instalovaná automatizace. Odborníci dbají na to, aby nedocházelo k únikům.

Schéma uspořádání studny a vstupu vody do domu

Technické vybavení

Při zařizování studny na klíč využívají zaměstnanci naší společnosti moderní nářadí, spotřební materiál a zařízení. K provedení všech požadovaných prací obvykle použijte:

 • železobetonové stohovací kruhy nebo keson;
 • adaptér (nutný pro položení dálnice do budovy);
 • čerpací zařízení;
 • hydraulická nádrž

Naše společnost nabízí svým klientům celou řadu služeb pro výstavbu studní v Moskvě a Moskevské oblasti. Nastavili jsme nízké ceny vrtů a konečné náklady na prováděné činnosti jsou vždy předem dohodnuty se zákazníkem.

V naší společnosti si můžete objednat stavbu studny na klíč v Moskvě za rozumnou cenu. Pracujeme ve všech okresech moskevského regionu. Služby jsou poskytovány kvalifikovanými a zkušenými specialisty, kteří se dlouhodobě věnují své odborné činnosti v oboru vrtání. Mezi naše výhody patří také:

 • konzultace zákazníků ve všech otázkách spolupráce;
 • široká škála různých služeb souvisejících s vrtáním a údržbou vrtných systémů;
 • použití moderního osvědčeného vybavení, vysoce kvalitního spotřebního materiálu a potrubí;
 • přijatelné ceny za všechny typy prací, které jsou uvedeny v katalogu našich webových stránek;
 • speciální sazby a podmínky pro pravidelné, velké zákazníky;
 • uzavření formální smlouvy se všemi zákazníky bez ohledu na cenu zadané objednávky;
 • poskytování záruky na veškeré poskytnuté služby.

Zavolejte nám a objednejte si levnou stavbu studny v Moskvě a Moskevské oblasti. Naši manažeři vám poradí, zodpoví vaše dotazy, řeknou vám o vlastnostech pracovního postupu a nákladech podle ceníku.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: