Je možné připojit topný kabel bez uzemnění?

Topný kabel je nepostradatelným nástrojem pro vytápění různých konstrukcí, zejména v chladném klimatu. Hojně se používá k ohřevu vodovodního a kanalizačního potrubí, střešních spojů a také k zamezení tvorby ledu a sněhu na chodnících a silnicích.

Často však vyvstává otázka, jak připojit topný kabel, pokud není uzemnění. Uzemnění je důležitým bezpečnostním prvkem a jeho selhání může být problémem. V tomto článku se podíváme na několik způsobů připojení topného kabelu bez uzemnění a vysvětlíme, jak v této situaci zajistit maximální bezpečnost.

Než začnete připojovat topný kabel bez uzemnění, musíte se ujistit, že všechny elektrické součásti a zařízení splňují bezpečnostní požadavky a normy. Doporučuje se také poradit se s odborníkem nebo elektrikářem, abyste se ujistili, že zvolený způsob připojení je bezpečný a správně provedený.

Základy připojení

Topný kabel je topné těleso, které se používá k udržení určité teploty na povrchu. Používá se především k zamezení tvorby ledu, sněhu a námrazy na různých předmětech: střechy, schodiště, potrubí atd.

Pro správné připojení topného kabelu bez uzemnění byste si měli přečíst pokyny výrobce. Je důležité si uvědomit, že při absenci uzemnění je nutné použít třížilový kabel, včetně fázových vodičů a nulového vodiče.

Pro instalaci topného kabelu je nutný předběžný výpočet výkonu, který závisí na typu místnosti a její ploše. Výsledek výpočtu určuje délku a specifikace kabelu, stejně jako potřebné příslušenství, jako jsou termostaty, čidla a ovladače.

Než začnete instalovat topný kabel, musíte se ujistit, že umístění je správně zvoleno, a také zkontrolovat stav povrchu, na kterém bude instalován. Je důležité si uvědomit, že topný kabel musí být řádně zajištěn a izolován, aby nedošlo k poškození a byl zajištěn bezpečný provoz.

Při připojování kabelu se doporučuje kontaktovat kvalifikované odborníky, aby se zajistilo, že práce byla provedena správně a aby byla zajištěna bezpečnost při provozu topného systému.

Potřebné materiály a nástroje

Pro správné připojení topného kabelu bez uzemnění jsou zapotřebí následující materiály a nástroje:

 • Topný kabel: Vyberte kabel se správným výkonem a délkou, aby vyhovoval vašim systémovým požadavkům.
 • Regulátor teploty: umožňuje řídit teplotu ohřevu topného kabelu a zabránit jeho přehřátí.
 • Dirigenti: použijte kvalitní vodiče vhodné pro připojení topného kabelu k elektrické síti.
 • Nástroje: k instalaci topného kabelu budete potřebovat šroubováky, nůžky na drát, pilku na železo, elektropásku, vsuvku a další nástroje.

Před zahájením práce si nezapomeňte přečíst pokyny pro instalaci a nastavení topného kabelu, abyste správně a bezpečně provedli všechny potřebné kroky.

Příprava na připojení

Než začnete připojovat topný kabel bez uzemnění, musíte si pozorně přečíst návod k instalaci. Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály pro práci.

Před zahájením instalace se ujistěte, že je vypnuto napájení příslušné místnosti a rozvodného panelu. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem a zajistíte bezpečnost během provozu.

Zkontrolujte, zda topný kabel není poškozen a je kompletní. Pokud zjistíte jakékoli závady nebo poškození, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce, aby kabel vyměnil.

Očistěte povrch, na který bude kabel položen, od nečistot, prachu a jiných nečistot. Ujistěte se, že povrch je suchý a rovný, aby byla zajištěna bezpečná instalace topného kabelu.

V případě potřeby připravte vhodný materiál na ochranu kabelu, například polyetylenové trubky nebo speciální ochrannou pásku. To pomůže zabránit poškození kabelu během provozu.

READ
Jak krmit zeleninu čpavkem?

Nezapomeňte se seznámit s požadavky a bezpečnostními normami při připojování topného kabelu bez uzemnění, abyste předešli případným problémům a nouzovým situacím.

Připojení topného kabelu

Topný kabel je elektrické zařízení, které je určeno k udržení určité teploty v interiéru nebo na otevřených prostranstvích. Chcete-li jej správně připojit, musíte vzít v úvahu několik důležitých bodů.

Prvním krokem při připojování topného kabelu je výběr místa instalace. Je nutné určit zónu, ve které je nutné udržovat určitou teplotu. Je důležité pamatovat na to, že topný kabel by neměl být umístěn v blízkosti hořlavých materiálů nebo na místech, kde by se mohl poškodit.

Následuje připojení topného kabelu k elektrické síti. Je důležité znát sílu kabelu a ujistit se, že připojení je správné. Během procesu připojení musíte přísně dodržovat pokyny výrobce a dodržovat všechny požadavky na elektrickou bezpečnost.

Rovněž stojí za zvážení, že v některých případech je pro připojení topného kabelu nutné uzemnění. Existují však speciální kabely, které lze připojit bez uzemnění. To je výhodné, zejména pokud není možné uzemnění uvnitř nebo na otevřeném prostranství.

V této fázi je nutné zkontrolovat kvalitu uzemnění v místnosti nebo oblasti, kde se plánuje instalace topného kabelu bez uzemnění. Pokud existuje uzemnění, měli byste pokračovat s připojením kabelu bez uzemnění s ohledem na všechny pokyny výrobce.

Je důležité si uvědomit, že připojení topného kabelu bez uzemnění by měli provádět pouze odborníci s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi. Nesprávné připojení může vést k vážným nehodám a ohrožení života a zdraví.

V důsledku toho je připojení topného kabelu bez uzemnění poměrně složitým procesem, který vyžaduje pozornost k detailu a dodržení všech nezbytných bezpečnostních požadavků. Proto se doporučuje vyhledat pomoc a radu od specialistů, abyste se vyhnuli nepředvídaným situacím a zajistili správné a bezpečné používání topného kabelu.

Testování a bezpečnost

Testování a bezpečnost jsou základními aspekty při vývoji softwaru. Efektivní testování identifikuje potenciální chyby, zranitelnosti a bezpečnostní problémy a zajišťuje stabilitu systému.

Během procesu testování musí být provedeno mnoho různých typů testů, aby byla zajištěna bezpečnost softwarového produktu. Mezi ně patří: funkční testování, zátěžové testování, testování odolnosti proti chybám, testování bezpečnosti.

Testování zabezpečení zahrnuje kontrolu produktu na zranitelnost a možnost neoprávněného přístupu. Mohou to být útoky na síťovou infrastrukturu, vkládání škodlivého kódu, obcházení autorizace a další typy útoků.

Zvláštní pozornost by měla být věnována testování bezpečnosti webových aplikací. Webové aplikace jsou obzvláště zranitelné vůči útokům, protože mohou útočníkům umožnit získat přístup k citlivým informacím, ovládat systém nebo dokonce spouštět kód na serveru.

Pro zajištění bezpečnosti a efektivního testování je nutné používat speciální techniky a nástroje. Často se například používají nástroje pro skenování zranitelnosti, stejně jako penetrační testování. Je také důležité nezapomínat na pravidelnou aktualizaci a záplatování softwarového produktu pro odstranění zjištěných zranitelností.

Otázka-odpověď

Je možné připojit topný kabel bez uzemnění?

Ano, je možné připojit topný kabel bez uzemnění. Je však třeba poznamenat, že uzemnění je důležitou součástí bezpečnosti elektrických zařízení. Uzemnění má snížit riziko úrazu elektrickým proudem a nepředvídatelného přetížení sítě. Pokud se tedy rozhodnete připojit topný kabel bez uzemnění, musíte být obzvláště opatrní a dodržovat všechny pokyny výrobce.

Jaké jsou výhody a nevýhody připojení topného kabelu bez uzemnění?

Připojení topného kabelu bez uzemnění má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že šetří čas a prostředky při pokládání zemnícího vodiče. Také absence uzemnění zjednodušuje proces instalace topného kabelu. Nevýhodou tohoto zapojení je však možnost zvýšeného nebezpečí úrazu elektrickým proudem při nedodržení pravidel elektrické bezpečnosti. Kromě toho může nedostatek uzemnění vést k nepředvídatelnému elektrickému přetížení a poškození zařízení.

Instalace topného kabelu bez uzemnění je důležitým aspektem při provádění topenářských prací na potrubí, podlahách a jiných plochách. V takových případech je třeba dodržovat řadu doporučení a pravidel, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost systému.

READ
Co je třeba udělat, aby Kalanchoe kvetla?

Jedním z hlavních požadavků při instalaci topného kabelu bez uzemnění je použití speciální izolace s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi. Taková izolace musí poskytovat spolehlivou ochranu proti možnému poškození kabelu a pronikání vlhkosti.

Důležitý je také správný výběr a instalace termostatu, který bude řídit teplotu vytápěné plochy a zajistí optimální provozní podmínky topného systému. Termostat musí být kompatibilní s topným kabelem a mít požadované vlastnosti.

Při instalaci topného kabelu bez uzemnění byste měli vzít v úvahu také vlastnosti konkrétního systému, včetně typu a stavu povrchu, jakož i požadavky příslušných zákonů a norem. Nesprávně nainstalovaný topný kabel může poškodit vyhřívané povrchy nebo dokonce poškodit zdraví.

Instalace topného kabelu bez uzemnění

Instalace topného kabelu bez uzemnění vyžaduje dodržování určitých doporučení a pravidel, aby byl zajištěn bezpečný a efektivní provoz systému. V tomto článku se budeme zabývat hlavními aspekty instalace topného kabelu bez uzemnění.

1. Výběr místa instalace

Před zahájením instalace je nutné určit místo instalace topného kabelu. Doporučuje se volit oblasti, kde se nejčastěji vyskytují problémy s tvorbou ledu a sněhu. Je důležité zvážit dostupnost místa instalace pro elektrické práce.

2. Příprava povrchu

Před instalací topného kabelu je nutné důkladně očistit povrch od nečistot, prachu a mastnoty. To zajistí spolehlivé přilnutí kabelu k povrchu a efektivní přenos tepla.

3. Položení a zajištění kabelu

Topný kabel by měl být instalován v souladu s pokyny výrobce. Obvykle jde o rovnoměrné rozložení kabelu na povrchu a jeho upevnění pomocí speciálních upevňovacích prvků. Je důležité zabránit poškození kabelu při jeho pokládání a zajišťování.

4. Připojení kabelu k elektrické síti

Pro připojení kabelu k elektrické síti je nutné použít speciální prvky, které zajistí bezpečnost a spolehlivost připojení. Může to být zástrčka nebo pevné připojení přes spojovací krabici. Pro určení správného způsobu připojení se doporučuje poradit se s elektrikářem.

5. Testování a konfigurace

Po instalaci a připojení topného kabelu se doporučuje otestovat funkčnost systému a nakonfigurovat provoz v souladu s požadavky. Tím se zajistí správná instalace a připravenost systému k použití.

6. Pravidelná údržba

Po instalaci a konfiguraci topného kabelu se doporučuje provádět pravidelnou údržbu systému. To může zahrnovat kontrolu stavu kabelu, čištění povrchu od nahromaděného ledu a sněhu a kontrolu provozu a výkonu systému.

Instalace topného kabelu bez uzemnění je složitý postup, který vyžaduje dodržování řady doporučení a pravidel. Správná instalace zajistí spolehlivý a bezpečný provoz systému a také jeho účinnost v prevenci tvorby ledu a sněhu.

Základní pravidla instalace

Při instalaci topného kabelu bez uzemnění je třeba vzít v úvahu několik základních pravidel:

 • Před instalací kabelu musíte zkontrolovat jeho integritu a nepřítomnost poškození. Pokud je zjištěno poškození, musí být kabel vyměněn.
 • Kabel musí být chráněn před mechanickými vlivy, aby se předešlo možnému poškození a zkratu.
 • Vzdálenost mezi závity kabelu by měla být rovnoměrná, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení tepla.
 • Kabel musí být položen těsně a rovnoměrně na povrchu, aby se zabránilo tvorbě dutin a záhybů, které mohou vést k přehřátí.
 • Instalace kabelu musí být provedena v souladu s doporučeními výrobce a za dodržení všech bezpečnostních předpisů.
 • Je nutné zajistit ochranu kabelu před vlhkostí a agresivním prostředím.
READ
Jak položit válcovaný trávník vlastníma rukama

Příklad položení topného kabelu bez uzemnění:

Obrázek 1. Příklad položení topného kabelu bez uzemnění.

Obrázek ukazuje správnou instalaci topného kabelu bez uzemnění. Kabel je pečlivě a rovnoměrně položen na povrchu bez vytváření dutin nebo záhybů. Vzdálenost mezi závity kabelu je rovnoměrná a zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla.

Dodržováním těchto pokynů pro instalaci můžete zajistit efektivní provoz topného kabelu bez uzemnění a předejít možným problémům a poškození.

Výběr a příprava povrchu

Před instalací topného kabelu bez uzemnění je nutné správně vybrat a připravit povrch, na který bude kabel instalován.

Níže jsou uvedena základní doporučení a pravidla pro výběr a přípravu povrchu:

 1. Vyberte vhodný typ povrchu pro montáž topného kabelu bez uzemnění. Chcete-li to provést, vezměte v úvahu vlastnosti povrchového materiálu, teplotní podmínky a provozní režim kabelu.
 2. Očistěte povrch od nečistot, prachu a jiných nečistot. K odstranění drobných nečistot použijte měkký kartáč nebo hadřík.
 3. Zkontrolujte povrch, zda není poškozený, prasklý nebo nerovný. Pokud je zjištěno poškození, je nutné jej opravit nebo kontaktovat odborníka na opravu.
 4. V případě potřeby povrch vyrovnejte. K vyrovnání povrchu použijte speciální směsi nebo materiály.
 5. Zkontrolujte elektrickou bezpečnost povrchu. Ujistěte se, že na povrchu nejsou elektrické vodiče, které by mohly ovlivnit výkon kabelu.
 6. Posuďte vlhkost a podmínky výměny vzduchu na povrchu. Pokud je povrch vystaven vysoké vlhkosti nebo špatné výměně vzduchu, doporučuje se provést další opatření k zajištění účinného fungování kabelu.

Výběr a příprava povrchu je důležitým krokem při instalaci topného kabelu bez uzemnění. Dodržujte výše uvedené pokyny a pravidla, abyste zajistili bezpečnost a výkon kabelu.

Způsoby upevnění kabelů

Při instalaci topného kabelu bez uzemnění je důležité kabel správně zajistit, aby byla zajištěna jeho spolehlivost a bezpečný provoz. Níže jsou uvedeny hlavní způsoby upevnění kabelů:

 • Kabelové příchytky – Toto je nejběžnější způsob připevnění topného kabelu. Sponky drží kabel na místě a zabraňují jeho pohybu nebo poškození během používání.
 • Kabelové žebříky a dráty – v některých případech, zejména při instalaci kabelů na velké vzdálenosti, se k zajištění kabelu používají kabelové žebříky a dráty. Tato provedení zajišťují správné umístění kabelu a chrání jej před mechanickým poškozením.
 • Držák na stěnu nebo strop – v některých případech lze kabel přímo upevnit na stěnu nebo strop pomocí speciálních držáků nebo závěsů. Tato metoda se používá, pokud musí být topný kabel instalován ve značné výšce nebo na svislé ploše.

Při výběru způsobu uchycení topného kabelu je nutné zohlednit vlastnosti konkrétní místnosti nebo objektu, bezpečnostní požadavky a pokyny výrobce topného kabelu. Rovněž se doporučuje, abyste se poradili s odborníkem, abyste získali odborné posouzení požadovaných způsobů upevnění pro váš konkrétní projekt.

Zásady umístění a délky kabelu

Správné umístění a délka topného kabelu jsou důležitými hledisky při instalaci neuzemněného topného systému. Nedodržení těchto pokynů může vést k poruše systému a problémům.

READ
Jak ošetřit rybíz proti zavíječi?

Základní principy umístění kabelů:

 • Pokuste se položit kabel podél vnějších stěn a pod okenními otvory, protože zde se nejčastěji vyskytují studené propady.
 • Vyvarujte se přenášení kabelu v provozním dosahu domácích zvířat nebo dětí, abyste zabránili možnosti poškození kabelu.
 • Nepokládejte kabel do blízkosti ostrých/řezných předmětů nebo pod těžký nábytek.

Volba délky kabelu závisí na vlastnostech místnosti, jako je plocha a typ podlahy, a také na provozních podmínkách systému:

 • Při vodorovném pokládání kabelu pod dlaždice se doporučuje, aby délka kabelu byla rovna ploše místnosti.
 • Při vertikálním pokládání kabelu pro místnosti s nízkými tepelnými ztrátami se doporučuje, aby délka kabelu byla rovna polovině plochy místnosti.
 • U místností s vysokými tepelnými ztrátami se doporučuje zohlednit nejen plochu, ale i teplotu venkovního vzduchu.

Pamatujte, že tato doporučení jsou obecnými pokyny a doporučuje se poradit se s odborníkem, aby přesně vypočítal délku a umístění kabelu pro každou konkrétní aplikaci.

Požadované součásti systému

Pro instalaci topného kabelu bez uzemnění je třeba vzít v úvahu několik požadovaných součástí:

Topný kabel – jedná se o hlavní prvek systému, který je umístěn pod podlahovou nebo podlahovou krytinou a zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla. Má speciální izolaci a má vysoký stupeň spolehlivosti a bezpečnosti.

Regulátor teploty – zařízení určené k ovládání a regulaci teploty v místnosti. Termostat je připojen k topnému kabelu a umožňuje nastavit požadovanou teplotu a provozní režim systému.

Teplotní senzor – zařízení, které měří teplotu prostředí nebo povrchu. Připojuje se k termostatu a přenáší informace o aktuální teplotě, což umožňuje systému udržovat požadovanou úroveň tepla.

Ochranná obrazovka – speciální prvek, který zajišťuje elektrickou bezpečnost systému. Zabraňuje pronikání vlhkosti nebo jiných vnějších vlivů do topného kabelu, který chrání před zkratem a poškozením.

Vezmeme-li v úvahu všechny tyto komponenty, je možné vytvořit spolehlivý a bezpečný systém instalace topných kabelů bez uzemnění. Správné zapojení a instalace jednotlivých komponentů zaručuje provozní efektivitu a dlouhou životnost systému. Při instalaci a používání systému je také důležité dodržovat všechna pravidla a doporučení výrobce.

Kontrola před instalací

Před instalací neuzemněného topného kabelu je nutné provést několik předběžných kontrol, aby byla zajištěna správná a bezpečná instalace.

 1. Odhadněte požadovaný výkon: Před zakoupením topného kabelu si spočítejte požadovaný výkon pro konkrétní zařízení. To vám pomůže vybrat správný typ a délku kabelu pro zajištění optimálního tepelného pokrytí.
 2. Zkontrolujte elektrický systém: Před zahájením instalace se ujistěte, že elektrický systém na místě je v dobrém stavu. Zkontrolujte uzemnění a provozuschopnost elektrických vedení. Pokud jsou zjištěny jakékoli poruchy, doporučuje se kontaktovat odborníka, aby problém vyřešil.
 3. Zkontrolujte tepelnou izolaci: Před instalací topného kabelu se musíte ujistit o kvalitě tepelné izolace. Zkontrolujte, zda není izolace poškozená a zda je dobře připevněna. Chybějící nebo poškozená tepelná izolace může způsobit tepelné ztráty nebo zkrat.
 4. Zkontrolujte okrajové podmínky: Při instalaci topného kabelu zvažte okrajové podmínky, jako je okolní teplota a vlhkost. Instalace kabelu v nevhodných podmínkách může vést k poškození nebo nesprávné funkci.
 5. Vyhodnoťte velikost a tvar předmětu: Před instalací topného kabelu si určete velikost a tvar předmětu, na který bude instalován. To vám pomůže vybrat správný způsob pokládky kabelů a zajistit rovnoměrné rozložení tepla.
READ
V čem byste měli namočit kořeny hosta před výsadbou?

Provedením předběžné kontroly před instalací neuzemněného topného kabelu předejdete případným problémům a zajistíte bezpečnost a účinnost systému. V případě pochybností nebo nezkušenosti se doporučuje kontaktovat profesionálního elektrikáře, který vám poradí nebo provede instalační práce.

Bezpečnostní poradenství

1. Před instalací topného kabelu:

 • Přečtěte si pokyny výrobce a dodržujte všechny pokyny;
 • Zkontrolujte topný kabel, zda není poškozený a vadný;
 • Ujistěte se, že používáte kabel se správným výkonem pro váš web;
 • Pro instalaci kabelů používejte pouze doporučené materiály a nástroje;
 • Při pokládce se vyvarujte kroucení, ohýbání a nadměrnému napětí kabelu.

2. Postup instalace topného kabelu:

 • Dodržujte pokyny výrobce pro pokládku a zajištění kabelu;
 • Nepokládejte topný kabel na ostrý předmět nebo hranu;
 • Vyhněte se křížení topných kabelů;
 • Instalujte topný kabel v jednotné vzdálenosti od ostatních předmětů;
 • Topný kabel nepokládejte na povrch s velkým množstvím vody nebo jiných kapalin;
 • Při pokládání na ohebný povrch použijte speciální upevňovací prvky, abyste zabránili pohybu kabelu.

3. Pravidla pro používání a údržbu topného kabelu:

 • Nezakrývejte topný kabel jinými materiály nebo předměty, které by mohly způsobit přehřátí;
 • Během provozu nepoškoďte topný kabel;
 • Pravidelně kontrolujte stav topného kabelu a jeho připojení;
 • Pokud zjistíte poškození nebo poruchu, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka;
 • Nepoužívejte topný kabel ve vlhkém prostředí bez dodatečné ochrany;
 • Ujistěte se, že topný kabel není vystaven mechanickému namáhání nebo jiným vnějším faktorům.

Bezpečnostní tipy pro instalaci topných kabelů bez uzemnění

Údržba a provoz

Pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu topného kabelu bez uzemnění je nutná pravidelná údržba. Je důležité dodržovat doporučení výrobce a dodržovat provozní pravidla, abyste předešli možným poruchám a zajistili efektivní provoz systému.

Zde je několik základních doporučení pro údržbu a provoz topného kabelu bez uzemnění:

 • Vizuální kontrola: Pravidelně kontrolujte kabel, zda nevykazuje viditelné poškození, praskliny, opotřebení nebo uvolněné upevňovací prvky. Pokud zjistíte problémy, kontaktujte odborníka za účelem další kontroly a opravy.
 • Kontrola práce: Pravidelně kontrolujte funkčnost topného kabelu. Ujistěte se, že se zapíná a vypíná podle plánu nastaveného v řídicím systému. Dbejte na to, aby povrchová teplota nepřekročila přípustné hodnoty.
 • Čištění: Udržujte povrch, na kterém je instalován topný kabel, čistý. Odstraňte veškeré nečistoty, led nebo sníh. To pomůže nejen udržet účinnost kabelu, ale také zabránit možným nouzovým situacím spojeným s hromaděním ledu a sněhu.
 • Pravidelná kontrola: Nechte topný kabel každoročně zkontrolovat odborníkem. Ten provede detailní údržbu, zkontroluje stav izolace, monitorovacího systému a dalších důležitých parametrů kabelu.

Údržba a provoz neuzemněného topného kabelu jsou klíčové aspekty jeho spolehlivého provozu a efektivního využití. Dodržováním doporučení a prováděním pravidelných kontrol zvýšíte životnost systému a snížíte riziko havarijních situací.

Otázka-odpověď

Jaký topný kabel lze použít bez uzemnění?

Můžete použít dvojitě izolovaný topný kabel, který nevyžaduje uzemnění.

Jaký topný kabel je nejlepší pro instalaci bez uzemnění?

Doporučuje se použít topný kabel se samoregulačním systémem. Zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a bezpečnost i bez uzemnění.

Jak se instaluje topný kabel bez uzemnění?

Chcete-li nainstalovat topný kabel bez uzemnění, musíte nejprve vyčistit povrch, na který bude kabel položen, a poté kabel přilepit pomocí speciálního lepidla nebo montážní pásky. Poté je třeba nainstalovat termostat a zkontrolovat funkčnost systému.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: